Miksi yhä käytämme öljypohjaista muovia?

Blogit
Ali Harlin

Muovi on saanut osakseen paljon arvostelua, mutta silti sen käyttö kasvaa nopeasti. Muovilla on vahvoja kilpailutekijöitä, joita ei voi ohittaa olankohautuksella. Mutta miten tämä kiertyy yhteen vähenevän fossiilisen öljyn kanssa, joka aiheuttaa sekä ilmastonmuutosta että ympäristön likaantumista?

Muovin hinnalla on tärkeä merkitys erityisesti, kun on kyse pakkauksista. Muovi on ollut edullinen materiaali etenkin halvan öljyn takia. Jatkossa epätyypilliset raaka-aineet, esimerkiksi liuskekaasun sivuvirta ja kondensaatit, takaavat edullisen muovin pitkälle tulevaisuuteen. Mitä enemmän siirrytään pois fossiilisista polttoaineista, sitä varmemmin fossiilisia raaka-aineita käytetään muovin valmistukseen.

Suorituskyky ja muunneltavuus

Suorituskyky on keskeinen muovien menestystekijä. Muoveissa yhdistyy suuri venymä kohtuullisen hyvään vetolujuuteen, mikä tekee erityisesti muovifilmeistä hyvin käyttökelpoisia moniin tuotteisiin. Myös jäykissä ja paksuseinäisemmissä tuotteissa muovien sitkeys on käytännöllinen ominaisuus. Erityisen tärkeitä ominaisuuksia ovat veden hylkivyys, hapen läpäisemättömyys ja kemikaalien kestävyys. 

Valmistettavuus ja muunneltavuus 

Valmistettavuus ja muunneltavuus ovat myös muovin kiistämättömiä etuja. Samoista pelleteistä voidaan valmistaa hyvin erilaisia tuotteitta periaatteessa yksinkertaisilla koneilla ryynit-sisään-tuote-ulos-periaatteella. Myös valmiiden tuotteiden muotoiltavuus ja saumattavuus ovat hyviä. Näiden saavuttaminen vaihtoehtoisilla materiaaleilla on usein haaste. Ja kun korvaava materiaali on lähellä, sekin luetaan muoviksi, eli jos se tuntuu muovilta, se on muovia.

Vaivaton käyttökokemus

Kuluttajien valintoihin vaikuttavat käyttökokemukset, vaivattomuus ja käyttötuntuma. Kokemukseen vaikuttaa myös useiden muovien läpinäkyvyys ja kiilto - ominaisuudet, jotka olivat alkuperäinen syy puupohjaiselle sellofaanille. Kaikista näistä on syntynyt markkinoille soveltuva materiaali ja sitä tukeva laaja ja hyvin viritetty teollisuus.

Täysin samoja ominaisuuksia saadaan kuitenkin aikaan myös vaihtoehtoisista raaka-aineista, kuten valmistamalla vaikkapa polyeteeniä sokeripohjaisesta viinasta tai luonnon öljyistä. Kuitenkin biokorvaavat tuotteet ovat pienempää hiilijalanjälkeä ja kalliimpaa hintaa lukuun ottamatta lopulta aivan samoja tuotteita kuin öljypohjaiset.

Mekaanisesta kemialliseen kierrätykseen 

Säätelyn kehittymisen myötä muovin kierrätysteknologioista on tullut nouseva trendi. Mekaanisen kierrätyksen rinnalle on tulossa kemiallinen kierrätys, jolla ratkaistaan kierrätyksen tuoteturvallisuus- ja kontaminaatiohaasteita. Vaikka kierrätys ei koskaan ole täydellistä, vähentää se uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Uusimpia keskustelunaiheita ovat niin sanotut sähkökrakkerit (electric cracking), joilla voitaisiin tuottaa päästöttömällä sähköllä muovin valmistuksen välituotteita. Tämä teknologia yhdessä kemiallisen kierrätyksen kanssa voi muuttaa pelin, vaikka kemiallinen kierrätyskään ei ole täydellistä. Yhdistämällä uusiutuvan raaka-aineen, hyvin toteutetun kierrätyksen ja päästöttömän energian voi tulevaisuus tuoda tullessaan muovien aiempaa kestävämmän sukupolven, joka ei olekaan enää osa öljytaloutta.

Muovien suurin haaste on niiden aiheuttamat ympäristöongelmat. Ne likaavat maaperää ja meriä, koska jätteenkeräyksen ollessa vajavainen pelkkä kierrätys ei riitä ratkaisuksi. Materiaalikierrätyksen tehokkuudenkin ollessa alhainen, on harkittava, että muovijätteen sisältämä energia otetaan kierrätyskelvottoman osalta käyttöön niin, että siihen liitetään syntyvän hiilidioksidin talteenotto ja mahdollinen hyödyntäminen. Erityisen perusteltua tämä on ruokapakkausten osalta, sillä vaikeasti kierrätettävät monikerrokselliset muovipakkaukset vähentävät ruokahävikkiä.  

Jaa
VTT
VTT
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.