Mikä on VTT:läisen hiilijalanjälki? Nollapäästöpäivänä kiinnitetään huomio arkisten valintojen ilmastovaikutuksiin

Blogit
Hanna Pihkola

Perjantai 21.9. on kansainvälinen Nollapäästöpäivä. VTT:läiset ovat osallistuneet Climate Leadership Coalitionin koordinoimaan kampanjaan pohtimalla keinoja, joilla työntekijän hiilijalanjälkeä olisi mahdollista pienentää. Testiryhmän keskusteluihin on osallistunut 24 henkilöä eri puolilta VTT:tä, oman ilmastotekonsa Nollapäästöpäivän viikolle on ilmoittanut yli 60 henkilöä, ja vielä useampi on arvioinut oman hiilijalanjälkensä Sitran tai SYKE:n laskureilla.

Testiryhmän pienen ja koeluontoisen otoksen perusteella VTT:läisen hiilijalanjälki voi olla mitä tahansa noin 4000-18 000 vuosittaisen CO2 ekvivalenttikilon välillä. Tulosta pienentää mm. asuminen kaupungissa hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella ja autoilun välttäminen. Suurentava vaikutus on mm. pitkällä kodin ja työpaikan välisellä välimatkalla.

Koeryhmäläiset arvioivat hiilijalanjälkensä joko Sitran elämäntapatestillä, SYKE:n ilmastodieettilaskurilla tai molemmilla. Vertailun vuoksi, suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg CO2 ekvivalenttia. Sitran elämäntapatestin tehneiden yli 200 000 suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälkitulos on ollut noin 7400 kg CO2 e.

Testiryhmäläiset ovat myös pohtineet keinoja, joilla työnantaja voisi tukea ja kannustaa työntekijöiden ilmastoystävällisiä valintoja. Moni VTT:läinen on jo onnistunut kutistamaan oman hiilijalanjälkensä mahdollisimman pieneksi, mutta yhteisönä meillä on edelleen parantamisen varaa. Tällä hetkellä matkustaminen kotimaassa ja ulkomailla muodostaa merkittävän osan paitsi VTT:n myös yksittäisen työntekijän hiilijalanjäljestä. Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa tutkijan työtä, mutta matkustamisen määrää ja laatua voisi ehkä silti tarkastella entistäkin kriittisemmin.

Kaikki keinot käyttöön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisu on keskeisellä sijalla VTT:n strategiassa, ja vähäpäästöiset ratkaisut sekä kasvihuonekaasupäästöjen arviointi ovat osa monen päivittäistä työtä. Pitkällä aikavälillä VTT:n merkittävin ilmastovaikutus todennäköisesti liittyykin puhtaiden teknologioiden kehittämiseen ja ilmastovaikutuksiin liittyvän tutkimustiedon tuottamiseen. Testiryhmässä yleinen mielipide kuitenkin oli, että organisaationa voisimme asettaa itsellemme entistä tiukempia tavoitteita myös omien päästöjemme vähentämiseen, sillä kaikki keinot ilmastonmuutoksen hillintään ovat tarpeen.

Sopivilla kannusteilla ja ohjeilla ilmastoystävällisistä valinnoista on mahdollista tehdä osa jokaisen työpäivää, vaikka arjen sujuminen ja asuinpaikka asettavat omat rajoitteensa. Kampanjan osana olemme ideoineet mm. sähköpyörän leasing-mahdollisuutta, kimppakyytisysteemiä toimipaikkojen välisten matkojen yhdistämiseen, sekä kasvispohjaiseen ruokavalioon kannustamista. Monilla ilmastoystävällisillä valinnoilla on myös terveysvaikutuksia, ja jatkossa ilmastoteemaa onkin tarkoitus yhdistää myös työhyvinvoinnin hankkeisiin.

Keskustelu tavoitteista ja toimenpiteistä jatkuu, tervetuloa mukaan!

Oman hiilijalanjälkesi voit testata täällä: https://elamantapatesti.sitra.fi/

VTT on ideoinut ja testannut henkilöstölle suunnattua hiilijalanjälkikampanjaa yhdessä Sitran ja CLC:n kanssa. Lue lisää aiheesta myös Sitran blogista: https://www.sitra.fi/blogit/tyontekijan-hiilijalanjalki-pienenee-fiksummalla-liikkumisella-ja-kasvisruokapaivilla/

VTT:n ympäristötavoitteet ja indikaattorit löydät täältä.

Jaa
Hanna Pihkola
Hanna Pihkola
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.