Mika Härkönen on nimitetty VTT:n työelämäprofessoriksi

Uutiset

Tekniikan tohtori Mika Härkönen on nimitetty VTT:n työelämäprofessoriksi 1.5.2021 alkaen. Tehtävän tutkimuksellisia painopistealueita ovat kemiallisten prosessien skaalaus, pilotointi sekä polymeeriteknologia. Tehtäviin kuuluu myös tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien toimintamallien kehittäminen, strateginen yhteistyö ja verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa.

Mika Härkönen on työskennellyt lähes 15 vuotta VTT:llä kemian prosessien, pilotoinnin ja tutkimusinfrojen kehityksen parissa ja sitä ennen lähes yhtä kauan petrokemian teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. 

”Tunnen olevani etuoikeutettu työtehtävästä, jossa voin hyödyntää kokemustani ja osaamistani ja pääsen tekemään yhteistyötä tutkimuskumppanien, asiakkaiden ja esimerkiksi rahoittajien kanssa. Aina parempi, jos sen seurauksena saisimme tähän maahan entistä paremmat edellytykset startupeille ja isommillekin yrityksille viedä maailmaa parantavia teknologioita käytäntöön. Uskon, että pitkä ja monipuolinen kokemukseni uusien prosessiteollisuuden teknologioiden kehitystyössä, tuotteiden kaupallistamisessa ja tuotannon tukitehtävissä antavat hyvän lähtökohdat tehtävään”, toteaa Härkönen. 

Härkösen tehtäväkenttä liittyy läheisesti VTT:n viime vuosien merkittäviin investointehin: VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen, Jyväskylän SUORA- ja SAMPO-pilotointialustoihin ja Tampereen polymeeripilottiin. Niiden myöstä VTT:stä on kehittynyt merkittävä eurooppalainen toimija bio- ja kiertotalouden prosessiteknologioiden pilotoinnissa ja kehitystyössä kohti teollista mittakaavaa. VTT on myös ollut eturintamassa kehittämässä uusia yhteistyömalleja tutkimus- ja teknologiainfrojen ympärille. Näistä hyviä esimerkkejä ovat Suomen kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien FIRI-tiekartalle valitut Bioeconomy- ja RAMI-tutkimusinfrastruktuurit, joita on rakennettu Aalto-yliopiston ja GTK:n kanssa. VTT on myös vahvasti mukana eurooppalaisissa teknologiainfrastruktuurien yhteistyömalleissa, kuten Pilots4U-verkostossa ja ESFRI-tiekartalla oleva teollisen biotekniikan IBISBAssa.

Jaa
Mika Härkönen
Mika Härkönen
Professor of Practice
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.