Metsäbiotalouden murros avaa Tekla Tammelinille jatkuvasti uusia tutkimuslinjoja

Artikkelit
Tekla Tammelin

Viisivuotisen määräaikaisen tutkimusprofessuurin jälkeen Tekla Tammelinin professuuri VTT:llä vakinaistettiin 1.12.2023. Tutkimusprofessorina ja metsäbiotalouden tiedeyhteisön aktiivisena jäsenenä Tammelin pääsee paitsi ratkomaan haastavia tutkimusongelmia, myös viestimään tutkimustuloksista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä laajemmalle yleisölle.

VTT:llä tehdään tutkimusta laajalla skaalalla, ulottuen soveltavista yritystoimeksiannoista monivuotisiin luonteeltaan perustutkimuksellisiin projekteihin. Professori Tekla Tammelinin arki on lähempänä näistä jälkimmäistä. ”Olen aina halunnut tutkijaksi. Motivoidun monimutkaisista haasteista, joiden ratkaisemiseen pitää investoida aikaa ja resursseja”, kuvaa Tammelin työtään tutkimusprofessorina.

”Urani VTT:llä alkoi vuonna 2008. Tuo oli aikaa, jolloin paperiteollisuus alkoi kiperästi kaivata uusia innovaatioita. Olin pari vuotta aiemmin väitellyt Aalto yliopistolta metsätuotteiden pintakemiasta, paperin ja sellun valmistukseen liittyen. Minun oli siis luontevaa lähteä tutkimaan tätä aluetta. Koen itseni onnekkaaksi, koska olen päässyt mukaan tähän metsäteollisuuden murrosvaiheeseen, joka jatkuu edelleen”, kertoo Tammelin urastaan VTT:llä.

Tammelin on vetänyt VTT:llä suuren määrän tutkimushankkeita ja hankkeiden kokonaisuuksia. Tutkimuksellisen näkökulmansa johdosta hänellä on ollut myös väitöskirjaohjattavia, jo ennen tutkimusprofessoriksi nimitystään. Hän nauttii väitöskirjatutkijoiden ohjaamisesta ja korostaa ammentavansa siitä myös omaan työhönsä.

Toiminta tutkimusprofessorina on tuonut uusia haasteita ja mahdollisuuksia

Tammelinin määräaikainen tutkimusprofessuuri alkoi joulukuussa 2018. Loppuvuodesta 2023 viisivuotiskausi tuli täyteen ja professuuri vakinaistettiin. ”Työn sisällön kannalta vakinaistaminen ei muuttanut juuri mitään, mutta toihan se tiettyä varmuutta ja uskoa omaan tekemiseen. Kokemusta karttuu ja sen myötä saa tunnustusta tiedeyhteisössä. Tämän ansiosta taas pääsee vaikuttamaan uusissa kanavissa, omalla kohdallani esimerkiksi toimiminen Metsäbiotalouden tiedepaneelissa on hieno mahdollisuus.”

Tammelin on toiminut noin vuoden verran VTT:n edustajana metsäbiotalouden tiedepaneelissa, jonka ovat asettaneet maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vuoden 2024 alusta hänet lisäksi valittiin paneelin puheenjohtajistoon. Paneeli tuo yhteen alan ammattilaisia ja toimii tehokkaana kanavana kommunikoida metsäbiotalouden haasteita ja mahdollisuuksia myös laajemmalle yleisölle.

Toisinaan yritys- ja tutkimusmaailman aikajänteet eivät kohtaa. Liiketoiminnassa uusia tuotteita ja palveluita halutaan tuoda markkinoille nopeasti, kun taas tutkimus saattaa edellyttää pidempikestoisia panostuksia. ”Nanoselluloosa materiaalitutkimuksessa -tutkimuskokonaisuuden voidaan VTT:llä katsoa alkaneen jo noin vuonna 2008 ja se jatkuu edelleen. Vaikka kaupallisia ulostulojakin on jo saavutettu, on tällä alueella edelleen rutkasti tutkittavaa ja edistettävää”, kertoo Tammelin toimintatavoistaan, naurahtaa ja jatkaa: ”Nykyään yritysmaailmassakin tiedetään, että minulta ei saa pikavoittoja vaan pitkäjänteistä tutkimusta. Minua lähestytään yleensä vaikeiden haasteiden ja uusien avausten kanssa.”

Kysyttäessä toistaiseksi merkittävimmistä onnistumisistaan urallaan Tammelin pohtii hetken ja päätyy valitsemaan pitkältä listaltaan kaksi kohokohtaa: Ensimmäisenä mieleen tulee FinnCERES-lippulaivassa toimiminen. FinnCERES on Aalto yliopiston ja VTT:n monitieteinen osaamiskeskittymä, jota rahoittaa Suomen Akatemia. ”Olin päivästä yksi alkaen mukana lippulaivaohjelman valmistelussa, mutta sitten tulinkin valituksi sen toiseksi tieteelliseksi johtajaksi. Tämä tapahtui samoihin aikoihin vuonna 2018 kun määräaikainen tutkimusprofessuurini VTT:llä alkoi.”

Toinen huippusaavutus liittyy vuonna 2020 FetOPEN-projektirahoituksen voittaminen FuturoLEAF-hankkeen kanssa. ”FetOPEN-hakemusten läpimeno oli tuolloin vain noin 1,5 prosentin luokkaa. Onnistuminen siinä haussa valoi uskoa tekemiseemme ja osaamiseemme. Uskon, että olemme oikealla tiellä ja saamme vastaavia täysosumia tulevaisuudessakin!”

Jaa
Tekla Tammelin
Tekla Tammelin
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.