Maitotilojen uusilla älykkäillä ratkaisuilla lisätään laatua ja tuottavuutta

Uutiset, Lehdistötiedote

Uudenlainen maidon ja rehun reaaliaikainen mittaus auttaa tuotannon optimoinnissa

VTT ja Luke kehittävät uutta älykästä ja kilpailukykyistä teknologia-alustaa maitotilojen kannattavuuden parantamiseksi ja edelleen kaupallisiksi tuotteiksi yrityskumppanien omien panostusten kautta. Ratkaisuissa yhdistyvät puhdas suomalainen maidontuotanto sekä optiset mittausteknologiat, tietoliikenne ja digitalisaatio, joilla tuodaan esimerkiksi reaaliaikaiset maidon ja rehun laatumittaukset osaksi maitotilojen rutiineja. Ratkaisuja testataan myöhemmin tänä ja ensi vuonna käytännössä Luken koetilalla.

Maamme on tunnettu maailmalla laadukkaan maataloustuotannon ja puhtaan ja turvallisen ruoan tuottajana. Esimerkiksi antibioottien turhaa käyttöä vältetään Suomessa. Suomessa on myös vahvaa osaamista optisten mittausteknologioiden, tietoliikenteen ja digitalisaation hyödyntämisessä. VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteinen SmartFarm-tutkimushanke tavoittelee näiden yhdistämisellä uusien ratkaisujen tukemaa, uudistuvaa maidontuotantoa.

"Tämän päivän maitotilat tarvitsevat välitöntä, nopeaa reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa maidon ja säilörehun laadusta, mitä on toistaiseksi ollut puutteellisesti saatavilla", sanoo projektipäällikkö Mikko Utriainen VTT:ltä.

"Maidon ja säilörehun jatkuva koostumustieto tarjoaa mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ruokinnan ohjauksen ja panos-tuotos -optimoinnin avulla. Tuotosseurannan vaatimukset täyttävä tilatason maidon rasva- ja proteiinipitoisuuksien mittaus voisi lisäksi korvata ainakin osan laboratorionäytteistä", jatkaa projektipäällikkö Matti Pastell Lukesta.

 

 Kuvassa tutkijat suunnittelemassa maidon pitoisuuksien mittausjärjestelyä Luken Maaningan koetilan lypsyasemalla.
 

Jo pelkästään säilörehun kuiva-ainepitoisuuden tunteminen auttaisi merkittävästi ruokinnan optimoinnissa. Uuden ja tarkemman mittaustiedon lisäksi hanke pyrkii kehittämään tiedon hyödynnettävyyttä ja erilaisten järjestelmien yhteiskäyttöisyyttä.

Hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella maitotilat näkevät tärkeinä kannattavuuden lisääjinä mm. maidon valkuais- ja rasvapitoisuuden sekä rehun energiasisällön nostamisen. Maitotiloista vain 25 % oli tyytyväisiä nykyiseen kannattavuuteensa. Peräti 93 % pitää tärkeänä kannattavuuden parantamista panos- ja tuotoshintojen optimoinnilla ja 82 % työn tuottavuuden lisäämisellä. Näihin molempiin voidaan Utriaisen mukaan vastata teknologian ja digitaalisuuden avulla. Kyselyssä vain 33 % tiloista piti tärkeänä maataloustukien kasvattamista, mikä kertonee osaltaan teknologiaan panostamisen tarpeesta maataloudessa.

Syksyllä 2017 alkanutta hanketta rahoittaa Business Finland ja yrityskumppaneina ovat Faba osk, Mtech Digital Solutions Oy, GrainSense Oy, PehuTec Oy ja Spectral Engines Oy. 

"Maailmalla maatalousteknologian sijoitukset ovat nousussa, ja suomalaisella alan huippuosaamisella on potentiaalia kansainväliseen bisnekseen", uskoo asiantuntija Pirjo Hakanpää Business Finlandista.

"Kaupallisesti hyödynnettäviä tuloksia ja yritysten välistä kaupallisen yhteistyön syventymistä hankkeen kautta odottavat myös yritykset", sanoo kehitysjohtaja Hannu Myllymäki Fabasta.

"SmartFarm-hankkeen yritys- ja tutkimuspartnereilla on laaja-alainen osaaminen asiakkaiden tarpeista, sovelluksista sekä teknisistä mahdollisuuksia. Se on tärkeää uusien tuotteiden alkuvaiheen kehittämisessä ja auttaa kaltaisiamme kasvuyrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla", sanoo teknologiajohtaja Uula Kantojärvi Spectral Engines Oy:stä.
 

TIETORUUTU

Tärkeimpänä keinona kannattavuuden parantamiseen maitotilat pitivät*:

  • 66 % Maidon rasva- ja valkuaisainepitoisuuksien nostaminen 
  • 61 % Maidon määrän lisääminen
  • 51 % Tehokkaampi ennakoiva eläinten terveydenhuolto
  • 48 % Eläinten hyvinvoinnin parantaminen
  • 45 % Rehun energiapitoisuuden parantaminen
  • 42 % Parempi utareterveys
    

*SmartFarm-projektin kyselyyn osallistui 192 suomalaista maitotilaa ( >50 lehmää).

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.