Lisätty ja virtuaalinen todellisuus tuovat ihmisaistit mukaan tietojärjestelmien halutun toiminnan varmistamiseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki, miten tavallinen kuluttaja voi varmentaa järjestelmien toimimisen halutulla tavalla luotettavasti ja hyödyntää siinä eri aisteja.

Monet uudet sovellukset pyrkivät siihen, että tietojärjestelmät ja koneet tunnistavat käyttäjänsä ja huomioivat tämän yksilölliset tarpeet ja tunteet yhä paremmin. Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki, miten tavallinen kuluttaja voi varmentaa järjestelmien toimimisen halutulla tavalla luotettavasti ja hyödyntää siinä eri aisteja.

Tulevaisuudessa koneet ja tekoälyjärjestelmät pääsevät yhä syvällisemmin perille ihmiskäyttäjänsä toiminnasta. Jo nyt tekoälyn avulla voidaan aivojen toimintaa kuvaamalla muodostaa kuva siitä, mitä kyseiset aivot katselevat ruudulta ja kasvojen mikroilmeistä päätellä henkilön tunnetiloja.

VTT kehitti "Human Verifiable Computing" -lähestymistavan eli ihmisaistein varmennettavan laskennan iBet-projektissa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta käyttämällä ratkaisuja ihmisten ja järjestelmien välisen luottamuksen rakentamiseksi sekä tietoturvan varmentamisen helpottamiseksi. Tämä on tärkeä osa digitaalista tulevaisuutta, jossa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on yhä saumattomampaa ja olennainen osa jokapäiväistä toimintaa.


"Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologioiden avulla voimme paremmin hyödyntää eri aisteja ja tarjota mahdollisuuden jatkuvaan luotettavuuden arviointiin ihmisen ja koneiden välillä", kertoo erikoistutkija Kimmo Halunen VTT:ltä.

Avainasemassa oli myös kryptografisesti varmennettavan laskennan ulottaminen ihmiskäyttäjälle saakka.

Projektissa demonstroitiin toiminnallisuuksia, joissa käytetään ihmisaistein varmennettavaa laskentaa. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla voidaan jakaa kertakäyttösalasanoja ja käyttää niitä puheentunnistuksen avulla. Lisättyä todellisuutta voi käyttää myös moniaistiseen palautteeseen esimerkiksi siten, että käyttäjän kääntämään venttiiliin tulee visuaalinen käyttöohje ja ohjeen vastaisesta toiminnasta virheilmoitus, joka ilmenee kuvana ja äänenä älylaseissa sekä esimerkiksi värinänä käyttäjän älykellossa tai muussa mobiililaitteessa.

Hankkeen tulosten perusteella nähdään, että perusteknologiat ihmisaistein varmennettavan laskennan toteuttamiseksi ovat olemassa. Lisäksi lisätyn todellisuuden ja turvallisuusinformaation yhdistämisellä voidaan tuoda uusia palveluita käyttäjille.


Nykyiset kryptografiset menetelmät ja protokollat toimivat lähes poikkeuksetta koneiden välisessä kommunikaatiossa. Käyttäjän mukaan ottaminen protokollaan osaksi kommunikaatiota edellyttää kuitenkin vielä työtä niin tutkimuksen, järjestelmien ja sovellusten kehityksen kuin ihmisten käyttäytymisen suhteen.

Julkaisu verkossahttp://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2017/human-verifiable-computing-white-paper.pdf

 

Jaa