Kuluttajille elinvoimaa uudentyyppisistä ruokapalveluista

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT on kehittänyt Vital Selfie -projektissa ruokaan ja syömiseen liittyviä tuotteita ja palveluja, joissa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja käytäntöjä. Projekti tukee kotimaista elintarviketeollisuutta, joka tähtää vientiin erilaisille kuluttajaryhmille kohdennetuilla, hyvinvointia tukevilla ratkaisuilla.

Kuluttaja on ruokakaupassa, välipala-automaatilla ja kahviloissa usein haasteellisten valintojen edessä: hänellä on halua ja tietoakin valita ravitsemuksellisesti tasapainoisia tuotteita, mutta usein koriin tai tarjottimelle päätyy jotain muuta. Erityisesti, kun kuluttaja etsii ruokaa ja naposteltavaa helposti ja nopeasti, ruoan terveellisyys ei tarjonnan tai valintatilanteen vuoksi ole toivotulla tasolla.

Kuluttajalle yksilöllisesti välipalan räätälöivä ruoka-automaatti, IoT-pakkausindikaattori ja itsensä mittaamisen ja aterioiden rytmittämisen mahdollistavat sovellukset ovat esimerkkejä menetelmistä ja teknologioista, joiden avulla kuluttajat löytävät tulevaisuudessa entistä helpommin elinvoimaa ja hyvinvointia syömisestä. Tämän lisäksi ja silmänliikekameraa hyödyntävällä tutkimuksella voidaan kehittää tuuppausmenetelmiä tasapainoista syömistä edistäviä ruoka- ja syömisratkaisuja varten.

Helpot ruoka- ja ruokailuvalinnat

VTT:n koordinoimassa, Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa toteutetussa kolmivuotisessa Vital Selfie -projektissa tavoitteena oli lisätä kuluttajien elinvoimaa helpoilla ruoka- ja ruokailuvalinnoilla.

Projektissa kehitettiin ratkaisuja eri kuluttajasegmenteille ja valintatilainteisiin, joissa kuluttaja kokee ristiriitaisia tunteita. Hankkeessa tutkittiin laaja-alaisesti ruokateollisuuteen ja syömiseen liittyviä palveluja ja tuotteita aina logistiikka- ja jakeluratkaisuista erilaisten ympäristöjen aikaansaamiin vaikutuksiin ja syömisen monitorointisovelluksiin asti.

Taustatyönä kuluttajatutkimukset ja markkinaselvitykset

VTT suunnitteli Vital Selfie -palvelukonsepteja Suomessa ja osin myös ulkomailla toteutettujen kysely- ja haastattelututkimusten sekä markkinaselvitysten pohjalta. Kyselytutkimuksessa kuluttajat segmentoitiin heidän kokemiensa elinvoimaisuuden tavoitteluun liittyvien esteiden perusteella. Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin neljä kuluttajaryhmää, joista kaksi, "Elinvoimaiset ja kyvykkäät" ja "Kiireiset ja kuormittuneet", nähtiin keskeisiksi Vital Selfie -palvelukonseptien kehittämisen näkökulmasta. Haastattelututkimuksessa pureuduttiin syvällisemmin näiden ryhmien edustajien elinvoimaisuuden kokemuksiin, tapoihin saavuttaa elinvoimaisuutta sekä ruoan kulutustottumusten ja elinvoimaisuuden yhteyteen.

VTT hyödynsi palvelukonseptien kehityksessä konseptointiprosessia, jonka avulla kehitettiin uusia ruokapalveluja ja terveellistä syömistä tukevia ratkaisuja. Kehitystyö toteutettiin moniulotteisena ja kuluttajia osallistavilla menetelmillä, jotta uusia ratkaisuja osattiin suunnata juuri oikein kuluttajien tarpeisiin.

Tulevaisuuden ruoka-automaatti

Konseptointiprosessi tuki tehokkaasti eri ratkaisujen kehitystä ja arviointia, ja prosessin aikana noin 50 esikonseptista päädyttiin pilotoimaan viittä erilaista konseptia. Yksi niistä on tulevaisuuden ruoka-automaatti, jolla kuluttaja voi tilata terveellisen välipalan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan. Lupaavien tulosten vuoksi VTT jatkaa yksilöllisiä ja terveellisiä ruokatuotteita valmistavan automaatin kehitystä yhdessä yritysten kanssa Food My Way -projektissa.

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinvoimaa

"Olemme myös miettineet, miten ruoan avulla voitaisiin luoda hyvinvointia ja elinvoimaa osana isompaa kokonaisuutta; esimerkiksi, miten ruoka- ja syömisratkaisut voisi liittää tiiviimmin osaksi työhyvinvointi- ja liikuntapalveluja. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinvoimaa: tiedämme, että ruoka on tärkeä osatekijä tässä kokonaisuudessa. Olemme myös pohtineet, millaisia uusia toimialoja ylittäviä yhteistyömalleja yritykset voisivat rakentaa", kertoo tutkimustiimin ja Vital Selfie -hankkeen päällikkö Emilia Nordlund VTT:stä.

Kolmivuotisen, vuoden 2017 lopussa päättyneen Vital Selfie -projektin kokonaisbudjetti oli 2,5 milj. euroa ja se kuului Tekesin (nykyinen Business Finland) Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan. VTT:n koordinoimaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen kuului myös Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Yrityskumppaneina mukana olivat Valio, Raisio, Sinebrychoff, Fazer Food Services ja TBWA. Kesko osallistui projektiin vuonna 2015.

Jaa
Emilia Nordlund
Emilia Nordlund
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.