Koronaviruksen leviämisestä ilmateitse tarvitaan lisätietoa ratkaisujen kehittämiseksi - tutkimushanke alkaa

Uutiset
18.09.2020 09:06

VTT, THL ja Tampereen yliopisto aloittavat tutkimuksen, jossa selvitetään koronaviruksen leviämistä ilmateitse ja tuetaan leviämistä estävien ratkaisujen kehittämistä. Tutkimuksen tulokset valmistuvat alkuvuodesta 2021. Business Finland tukee tutkimusta noin 300 000 euron rahoituksella.

Koronaviruksen leviämisestä ilmassa erilaisissa olosuhteissa ei tiedetä tarpeeksi. Uusin tutkimustieto osoittaa, että koronavirus voi levitä ilmassa leijailevien aerosolien avulla ja tarttua ilmalevitteisesti. Tämän ilmavälitteisen reitin merkitys COVID-19:n leviämiseen väestössä on vielä epäselvä. Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta ilmavälitteisyyden rooli pandemiassa selvitetään. Yskäisyn pisarat kuivuvat nopeasti, mutta jäljelle jääneet pienet hiukkaset voivat jäädä leijailemaan ilmaan jopa tuntien ajaksi. Uudessa monialaisessa tutkimuksessa tuotetaan tietoa leviämisen estämiseen tähtäävien toimintatapojen ja tekniikoiden, kuten ilmanvaihdon, suodatuksen ja dataratkaisujen, kehittämiseksi.

”Tuomme suomalaisille yrityksille tutkimustietoa uusien menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseksi. Uusi tieto auttaa myös yhteiskunnan pitämisessä auki lisäämällä tietoa siitä, millaisia kohdennettuja ilmanvaihdon ja –suodatuksen menetelmiä ja toimenpiteitä kannattaa käyttää taudin leviämisen estämiseksi. Samoilla ratkaisuilla voidaan vähentää myös pienhiukkasten muita terveysvaikutuksia ja ehkäistä tulevia epidemioita”, erikoistutkija Aku Karvinen VTT:ltä kertoo.

Hankkeessa VTT, THL ja Tampereen yliopisto yhdistävät tutkimusosaamisensa liittyen esimerkiksi ilmalevitteisyyden simulointimenetelmiin, hiukkasten ja pisaroiden koostumuksen ymmärtämiseen ja virusten havainnointiin tarvittaviin mittausmenetelmiin. VTT:n pitkäjänteisesti kehittämiin simulointimenetelmiin yhdistetään hankkeessa Tampereen yliopiston osaaminen aerosolien muodostumisesta ja kulkeutumisesta sekä tietoa hankkeessa toteutettavista kokeellisista tutkimuksista. THL tutkii hankkeessa virusten mittausmenetelmiä ja mittaa viruksia suoraan ilmasta. Hanke luo siten kattavan osaamispohjan ja tutkimuksellisia työkaluja, joita voidaan käyttää myöhemmin sekä tieteellisessä tutkimuksessa että elinkeinoelämään liittyvissä kehityshankkeissa.

Hankkeen tutkimusorganisaatiot, Business Finlandin tukema sisäilmaekosysteemi IAQe ja alan muut toimijat muodostavat verkoston, joka vastaa jatkossa tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja tukee yrityksiä kansainvälisesti kilpailukykyisten ratkaisujen kaupallistamisessa ja viemisessä käytäntöön.

Lisätietoja:
VTT, Aku Karvinen, erikoistutkija
puh. 040 510 2142
[email protected]

Tampereen yliopisto, Topi Rönkkö, apulaisprofessori
puh. 040 198 1019
[email protected]

THL, Martin Täubel, erikoistutkija
puh. 029 524 6466
[email protected]

Tamlink Oy / Sisäilmaekosysteemi (IAQe), Jari Erkkilä, operatiivinen johtaja
puh. 040 513 6917
[email protected]
 

Jaa
Aku Karvinen
Aku Karvinen

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.