Komponenttien käyttöiän pidentäminen parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä

Uutiset

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johtama konsortio kehittää materiaaleja, joilla on mahdollista pidentää teollisuuden komponenttien elinikää. Pidempi elinikä vähentää materiaali- ja energiahävikkiä parantaen Euroopan raskaan teollisuuden kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia.

Kulumisesta aiheutuu teollisuudessa valtava materiaali- ja energiahävikkiä, jonka osuus maailman kokonaisenergiankulutuksesta on kolme prosenttia. Kulutusta kestävät pinnoitteet, kuten volframikarbidi (WC-Co-pinnoitteet), parantavat komponenttien kestävyyttä ja säästävät merkittävästi kustannuksia. Energiatehokkuutta on kuitenkin parannettava jatkuvasti, mikä nostaa materiaalien vaatimustasoa. Siksi tarvitaan entistä kestävämpiä materiaaleja.

EIT Raw Materialsin rahoittama WEAREND2-hanke vastaa tähän tarpeeseen uusilla materiaaliratkaisuilla, jotka perustuvat VTT:n kehittämiin ja patentoimiin nanorakenteisiin WC-Co-komposiitteihin. Hankkeessa kehitetään, skaalataan ja validoidaan komposiittijauheen tuotannon ja pinnoitetekniikan prosesseja yhdessä teollisuuden kumppaneiden kanssa.

WEAREND2-konsortio kattaa koko arvoketjun teollisesta jauheen tuottajasta (Umicore Specialty Powders France) pinnoitteiden loppukäyttäjiin (Valmet Technologies Oy ja SMS-group GmbH). VTT ja Aachenin teknillinen yliopisto kehittävät jauhe- ja pinnoitetekniikoita. CEA (France Alternative Energies and Atomic Energy Commission) tarkastelee ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksiä sen varmistamiseksi, että prosessit toimivat tiukkojen vaatimusten mukaisesti. 

Uusien komposiittien kaupallistamispotentiaali on suuri, sillä kulutusta kestävien materiaalien ja työkalujen markkinat ovat valtavat koko maailmassa. Pitkäikäiset komponentit säästävät myös arvokkaita luonnonvaroja, sillä ne vähentävät kriittisten raaka-aineiden kulutusta. Lisäksi pitkäikäisten komponenttien ansiosta tarvitaan vähemmän kovakromipinnoitteita, joissa käytetään myrkyllisiä ja ympäristön kannalta vaarallisia kemikaaleja. Projektissa validoiduilla uusilla tuotteilla on paremmat suorituskykyominaisuudet, jopa 30 % pidempi käyttöikä, kuin nykyisin käytettävissä olevilla ratkaisuilla.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.