Kolme komponenttia kestävälle kehitykselle: Syväteknologia, niukkuus ja uusintava talous

Blogit
Nina Wessberg

Aikamme innovaatiotoiminnalle on asetettu suuria odotuksia – onhan tavoitteena löytää mullistavia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Mitä jos yhdistäisimme syväteknologian ja niukkuutta korostavat frugaalit innovaatiot? Olisiko meillä silloin käsissämme uusintavan talouden Graalin malja?

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara nosti hiljattain esiin syväteknologiat, jotka tarjoavat mullistavia tieteeseen ja teknologiaan perustuvia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Frugaaleja innovaatiota puolestaan voidaan pitää niukkuuden innovaationa. Usein ne on suunnattu kehittyvien talouksien tarpeisiin, mutta niitä voidaan pitää myös kehittyneissä talouksissa tarkoituksenmukaisina ja kestävän kehityksen hengen mukaisuutta korostavina tavoiteltavina konsepteina. Yleisen määritelmän mukaan frugaali innovaatio on  kykyä tehdä enemmän vähemmällä, luomalla lisää liiketoimintaa ja sosiaalista arvoa samalla minimoiden resurssien, kuten energian, pääoman ja ajan, käytön (viite: Roosa Hynnisen kandidaattityö, LUT-yliopisto).
 
Kolmas uuden ajan ajattelun nouseva idea on uusintava talous, jonka avulla voisimme saavuttaa kestävän kehityksen. Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström painottaa, että ”on päästävä tilanteeseen, jossa talous sekä korjaa jo syntyneitä vahinkoja että uusintaa eli ylläpitää ja kehittää tulevaisuuden rakennusaineita, kuten ekologista ja sosiaalista pääomaamme ”. 

Uudistavassa taloudessa ympäristöongelmat ja sosiaaliset ongelmat kytkeytyvät toisiinsa: ongelmat on tunnistettava ja niihin on löydettävä ratkaisut samanaikaisesti. 

Voisiko kestävän kehityksen ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet saavuttaa yhtä aikaa esimerkiksi syväteknologisella frugaalilla innovaatiolla, joka olisi sekä resurssiviisas, saavutettava, helppokäyttöinen että edullinen? 

Siemen tällaiseen syväteknologiseen frugaaliin innovaatioon ja teknologiaan voisi olla esimerkiksi Solar Foods -startup, jonka taustalla on VTT:n ja LUT-yliopiston yhdessä innovoima teknologia: Proteiinia hiilidioksidista tuottava teknologia on jo lähtökohtaisesti resurssiviisasta ja tuotannon taloudellisuus ja tuotteiden saavutettavuus on kehitettävissä.

Jos syväteknologiaa kehitettäisiin frugaaliin suuntaan niukkuuden innovaationa, saavutettaisiinko YK:n kestävän kehityksen tavoitteet? Köyhyyteen, nälkään, terveyteen, hyvinvointiin, tasa-arvoon, ihmisarvoon, puhtaaseen luontoon, veden riittävyyteen, energiansaantiin, vastuulliseen teollisuustoimintaan ja kuluttamiseen, ilmastoystävällisyyteen, rauhaan, yhteistyöhön ja kumppanuuteen liittyvät tavoitteet voisivat toteutua uusintavan talouden rakenteissa. Haasteet on ratkaistava löytämällä ongelmiin kokonaisratkaisut.

Jaa
Nina Wessberg
Nina Wessberg
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.