Kesä täynnä monipuolisia tehtäviä ja uuden oppimista HR-harjoittelijana VTT:llä

Blogit
Annina Rosenberg

Viimeisen muutaman vuoden aikana olen hakenut lukuisia HR-tehtäviä tietäen, että ala on trendikäs ja kilpailtu. Vaikka kiinnostus henkilöstön kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen, rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan oli suuri, en ennen tätä kesää ollut täysin varma minkälaisia HR:n työtehtävät konkreettisesti ovat. Potentiaalisena työnantajana VTT tuntui aluksi kaukaiselta, sillä tutkimus ja teknologia, mullistavat innovaatiot sekä kvanttitietokoneet eivät suoranaisesti liity kauppatieteen opintoihini. Kiinnostukseni kuitenkin heräsi ja päätin hypätä tuntemattomaan sekä kokeilla siipiäni tutkimusorganisaation henkilöstötoiminnoissa. Suurien odotusten mukaisesti olenkin saanut kesän aikana oppia vaikka mitä omasta alastani innovatiivisella otteella.

Mitä henkilöstön kehittäminen pitää sisällään tutkimusorganisaatiossa?

VTT:llä henkilöstötoimintoja pyöritetään noin 30 hengen ja usean tiimin voimin. Itse työskentelen kesän Learning & Development and Culture -tiimissä eli pitkälti henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden parissa. Tiimimme tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Uusien työntekijöiden perehdytyspäivien järjestäminen
  • Tavoite- ja kehityskeskusteluprosessin ja ohjeiden koordinointi ja päivittäminen
  • Erilaisten valmennusten suunnittelu ja toteuttaminen 
  • Mentorointi-, tutorointi- ja coaching -kokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi

Kesän aikana olen omien tehtävien ja kollegoideni varjostamisen myötä osallistunut laaja-alaisesti kaikkeen tiimimme tekemiseen. Yksi kesän suurimmista oivalluksista on ollut se, että tiimimme vastuulla ei ole taata kaikkien täydellistä osaamista, vaan tarjota koko henkilöstölle erilaisia työkaluja itsensä ja tiiminsä kehittämiseen. Kiitos lukuisten verkko- ja livevalmennusten, mentorointiohjelmien sekä kattavan perehdyttämissuunnitelman kaikilla VTT:läisillä on mahdollisuus kehittyä päivittäin puhumattakaan työnteossa tapahtuvasta oppimisesta. 

VTT:n ytimessä olevat tutkimus, kehitys ja innovaatio ovat vahvasti läsnä HR:n toiminnassa, jossa on halukkuutta sekä paloa ideoida ja tehdä erilaisia kokeiluita. On ollut ilo huomata, että myös tutkimuksen ulkopuolella ennakkoluulottomasti kokeillaan uusia toimintatapoja ja opitaan epäonnistumisista, kun sellaisia tulee vastaan. Erityisen kiinnostavaa onkin ollut osallistua vuonna 2020 käynnistettyyn New Work @VTT -ohjelmaan. Olen muun muassa päässyt mukaan ideointipalavereihin, joissa työntekijöitä ympäri organisaatiota kokoontuvat ideoimaan paremman työarjen puolesta. 

Intoa työskentelyyn uuden oppimisesta, monipuolisista työtehtävistä ja huippukollegoista

Yksi kesän parhaimmista asioista oman tiimini sisällä saamieni tehtävien ja haasteiden lisäksi on ollut se, että olen päässyt tutustumaan myös muihin tiimeihin ja heidän tekemiseensä. Näin ollen olen saanut laaja-alaisen kuvan siitä, mitä kaikkea HR:n tehtäviin ylipäänsä kuuluu ja miten HR-työtä tehdään juuri VTT:llä. Lisäksi olen yhteistyössä viestintätiimin kanssa koordinoinut tämän kesän Summer of Changemakers ja Vastuullinen Kesäduuni -somekampanjoita. Monipuolisten tehtävien ja muiden tiimien työhön tutustumisen myötä olen saanut selkeämmän käsityksen siitä, minkälaista työtä haluan tehdä tulevaisuudessa. Kiitos mahtavien kollegoiden sekä monipuolisten ja kiinnostavien työtehtävien, tämä kesä VTT:llä on ollut kaiken kaikkiaan antoisa kokemus!  

Kirjoittaja on kauppatieteiden maisterivaiheen opiskelija Åbo Akademin yliopistosta ja hänen pääaineenaan on johtaminen, strategia ja organisaatiot. Hän työskentelee kesän 2021 HR-harjoittelijana Learning & Development and Culture -tiimissä.
 

Jaa
summer_trainee_2021_annina_hr
Annina Rosenberg
Specialist, Talent Acquisition
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.