Kemian moniottelija Ali Harlin nimitetty Teknillisten Tieteiden Akatemian varsinaiseksi jäseneksi

Uutiset

VTT:n Ali Harlin on kutsuttu Teknillisten Tieteiden Akatemian varsinaiseksi jäseneksi. Harlin työskentelee biokiertotalouden ja pakkausmateriaalien parissa VTT:llä ja startup-yritysten taustalla.

Vuonna 1957 perustetulla Teknillisten Tieteiden Akatemialla (TTA) on merkittävä missio: se pyrkii edistämään teknistieteellistä ja taloudellista tutkimusta, koulutusta ja sivistystä, tutkimustulosten ja teknisten saavutusten hyödyntämistä suomalaisen teollisuuden, muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti sekä kohottaa edustamiensa tieteenalojen arvostusta.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin on juuri kutsuttu TTA:n varsinaiseksi jäseneksi. Harlin pitää akatemiaa tärkeänä kanavana tutkimustiedon julkistamiseen: ”460-jäseninen akatemia on minulle mainio yhteisö verkostoitua ja vaihtaa tietoa viimeisimmistä tutkimustuloksista. Samalla se toimii hyvänä väylänä julkistaa tutkimustuloksia myös laajemmalle yleisölle”, luonnehtii Harlin TTA:n roolia.

Tieteen ja liiketoiminnan yhtymäkohdassa

Harlinin työ tapahtuu soveltavan tutkimuksen ja liiketoiminnan rajapinnassa. Hän on ollut professorina yliopistolla, mukana useissa startup-yrityksissä sekä vuodesta 2005 alkaen tutkimusprofessorina VTT:llä. Näitä monipuolisia rooleja yhdistää kemian osaaminen. ”Olen pohjakoulutukseltani kemiantekniikan tohtori, mikä tarjoaa minulle mahdollisuuden erikoistaa osaamistani hyvin monenlaisiin sovelluskohteisiin. Hiljalleen olen lähtenyt panostamaan materiaalitekniikoihin”, Harlin kertoo.

”Tutkimus ja tiede ovat periaatteessa yksinkertaisia asioita. Pelataan sillä, mitä vaikkapa fysiikan ja kemian lait sanovat. Kun edetään liiketoimintaan, tulee kuvaan mukaan uusia reunaehtoja. Kaupallisten asioiden lisäksi tulee huomioida erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia ja vaikkapa lainsäädännöllisiä yksityiskohtia. Ja äärimmäisen tärkeää on olla mukana ajan hengessä, jotta innovaatiolla on mitään mahdollisuuksia käydä kaupaksi”, Harlin pohtii tieteen kaupallistamista.

Biokiertotalous ja pakkausmateriaalit työpöydällä

Viime aikoina Harlinia on työllistänyt biokiertotalous. Biokiertotaloudella tarkoitetaan biotalouden perustamista uusiutuviin luonnonvaroihin ja sillä on roolia esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Harlin on muun muassa Infinited Fiber Company -nimisen startup-yrityksen perustajajäsen. IFC käyttää vanhoja vaatteita uuden tekstiilikuidun valmistamiseen ja on siten biokiertotalouden kovassa ytimessä. IFC:n ratkaisun pohjalla on VTT:llä Harlinin johdolla tehty tutkimus ja IFC toimii VTT:n tiloista käsin Otaniemessä, Espoossa. VTT:ltä on myös spinnannut toinenkin startup, selluloosasta tekstiilikuitua valmistava Spinnova.

”Vuosituhannen alussa puhuttiin bioenergiasta. Sittemmin ollaan edetty energiasta kohti kierrätettäviä materiaalisia tuotteita. Bioraaka-ainetta ei riitä kaikkeen, siksi biotaloudessa keskitytäänkin enemmän lisäarvoisiin tuotteisiin”, kuvaa Harlin alueen kehitystä parin vuosikymmenen aikana.

Tällä hetkellä Harlin työskentelee erityisesti pakkausmateriaalien kanssa. Puupohjaiset pakkausmateriaalit ovat kovassa nousussa. Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa Suomessa pakkausmateriaalit ohittivat paperin euromääräisesti mitattuna.  ”Pystyn TTA:n kautta vaikuttamaan myös biokiertotalouden uusista sovelluksista viestimiseen”, summaa Harlin.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.