Kemiallinen kierrätys ratkaisuna muovien ympäristöongelmiin

Artikkelit
VTT

Muovi on olennainen osa nykyelämää. Tapa, jolla käytämme sitä, on kuitenkin hyvin vahingollinen ympäristölle. Tämä voidaan korjata kiertotalouden ja muovien kemiallisen kierrätyksen avulla.

VTT:n johtaja Jussi Manninen, työelämäprofessori Holger Pöhler ja vanhempi tutkija Anna Tenhunen sekä Aalto-yliopiston professori Jukka Seppälä keskustelivat näistä mahdollisuuksista VTT Sip of Science -keskustelutuokiossa. Mekaanisen kierrätyksen lisäksi tarvitaan myös kemiallista kierrätystä.

Muovia tuotetaan nykyisin maailmanlaajuisesti noin 400 miljoonaa tonnia vuodessa. Määrän odotetaan kasvavan 1 000 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä. Muovista kierrätetään tällä hetkellä vain 10 prosenttia. EU on asettanut uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita. Niitä ei voida saavuttaa enää pelkästään mekaanisen kierrätyksen avulla, vaan sitä varten tarvitaan myös kemiallista kierrätystä.

Muovien lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen

Nykyisessä lineaarisessa taloudessa muovit optimoidaan käyttötarkoituksen mukaan. ”Muovit ovat usein monimutkaisia ja monimateriaalisia ratkaisuja, jotka ovat erittäin tehokkaita mutta myös erittäin vaikeasti kierrätettäviä”, Anna Tenhunen sanoo. 

Tehokkuuden sijaan meidän olisi painotettava muovien elinkaarta. ”Muovituotteiden parempi kerääminen, lajittelu ja uudelleenkäyttö auttavat torjumaan saasteita, kun taas uusiutuvat ja kierrätetyt raaka-aineet, hiilineutraalius ja puhtaan energian käyttö vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä”, Holger Pöhler kertoo. Muovituotteet ja  materiaalit on myös suunniteltava ekologisella tavalla. 

Uudet kierrätysteknologiat

Tähän asti muovin kierrätys on perustunut mekaanisiin tekniikoihin, jotka eivät sovellu kovin hyvin monimutkaisille materiaaleille. Mekaaninen kierrätys aiheuttaa myös hajoamista ja voi johtaa materiaalin heikkenemiseen ja arvonmenetykseen. 

Kemiallinen kierrätys mahdollistaa laajamittaisen muovien kiertotalouden. ”Tämän teknologian avulla suuret polymeerimolekyylit hajotetaan pieniksi monomeereiksi, joita voidaan käyttää rakennusaineena kemianteollisuudessa”, Jukka Seppälä kertoo. Monipuolisin tapa toteuttaa tämä on pyrolyysiin tai kaasutukseen perustuva termokemiallinen kierrätys. 
 

Uuden toimialan kynnyksellä

Kemiallisesti kierrätetyille muoveille on yhteiskunnallista tarvetta ja kysyntää. Teknologia on saatavilla, mutta sitä on vielä hienosäädettävä ja tehostettava. Tietyt sääntelykysymykset on ratkaistava. Lisäksi määrien on oltava tarpeeksi suuria, jotta kemiallinen kierrätys olisi taloudellisesti toteutettavissa.

Eräät kemianteollisuuden suuret toimijat pitävät kemiallista kierrätystä jo nyt kestävänä liiketoimintamahdollisuutena ja kehittävät omia teknologioitaan. Muovin arvoketjussa toimivat suuryritykset ja suomalaiset jäteyhtiöt näkevät hyödyt ja ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. Myös VTT testaa parhaillaan näitä teknologioita.

Suomi on tämän kehityksen eturintamassa, sillä Suomessa on merkittäviä teollisia toimijoita ja paljon tietoa tältä alalta. VTT ja suomalaiset yliopistot luovat tieteellisiä ratkaisuja muovien kemialliseen kierrätykseen. Kertomalla näistä mahdollisuuksista realistisesti olemme askeleen lähempänä kemiallisen kierrätyksen toteutumista.
 

Muovien kemiallinen kierrätys VTT:n Sip of Science keskustelutuokiossa

Perehdy tarkemmin muovien kemialliseen kierrätykseen ja katso koko VTT:n Sip of Science  keskustelutuokio, jossa VTT:n Jussi Manninen, Holger Pöhler, Anna Tenhunen ja Aalto-yliopiston Jukka Seppälä keskustelevat muovien hyödyistä ja muoveihin liittyvistä huolenaiheista sekä siitä, miten kierrättämiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista. 

Jaa
Anna TenhunenLunkka
Anna Tenhunen-Lunkka
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?