Jussi Hiltunen painetun älyn tutkimusprofessoriksi VTT:lle

Uutiset, Yhtiötiedotteet

​TkT Jussi Hiltunen on aloittanut VTT:llä painetun älyn tutkimusprofessorina. Hän vastaa painetun elektroniikan ja optiikan tutkimuksen edistämisestä kohti sovellettua hyödyntämistä. Tavoitteena on kasvattaa painomenetelmien osuutta kokonaisvalmistusketjussa.

Hiltusella on vankka kokemus optiikka- ja elektroniikkakomponenttien valmistus- ja integrointiteknologioista. Hän on ollut lukuisissa hankkeissa kehittämässä materiaaleja ja tuotantomenetelmiä integroitujen fotoniikkajärjestelmien toteuttamiseksi esimerkiksi mobiili-, tietoliikenne- ja sensorisovelluksiin. Hänen vastuualueeseensa on kuulunut viimeksi VTT:n erikoistutkijana massatuotannollisten painomenetelmien hyödyntäminen laajan pinta-alan ja kertakäyttöisten sensorien valmistuksessa. 

”Painoteknologioiden ja materiaalien kehittyessä yhä useampaa alusta- ja komponenttirakennetta pystytään tuottamaan rullalta rullalle -menetelmällä, mikä mahdollistaa laajat soveltamismahdollisuudet. Kyse ei ole pelkästään optiikasta tai elektroniikasta vaan siitä, miten useat eri toiminnallisuudet saadaan yhdistettyä kokonaisuudeksi”, Hiltunen tarkentaa.

”Tavoitteena on valmistaa painotekniikoita hyödyntämällä mahdollisimman integroituja sensorijärjestelmiä ympäristön ja ihmisen tilan määritykseen. Tutkimushaasteena on tuoda niihin yhä enemmän suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä kunkin sovellusympäristön tarpeisiin. Ala tarjoaa mahdollisuuden sekä parantaa merkittävästi perinteisiä ratkaisuja ja ennen kaikkea luoda uusia konsepteja”, hän uskoo.

”Painettu äly ja älyelektroniikka ovat aloja, joilla VTT:llä on maailmanluokan osaamista ja infrastruktuuria. VTT:llä on myös kattava näkemys erilaisten moniteknologisten järjestelmien toteuttamisesta painotekniikoilla”, sanoo tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen liiketoimintajohtaja Tua Huomo.  

Toimintamalleja on useita: tutkimustulokset voidaan viedä pilottituotantoon VTT:llä, mutta toisaalta VTT voi kehittää järjestelmän tai sen osan suunnittelun, tehdä materiaalivalinnat sekä valmistusmenetelmäkuvauksen, joita asiakas hyödyntää sovellettuna omassa liiketoimintamallissaan. 

Hiltunen valmistui tekniikan tohtoriksi Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolta. Hänen VTT-uransa alkoi vuonna 1999 monikerroksisien piirilevyjen valmistuksen parissa, josta se pian laajeni fotoniikan suuntaan sisältäen optoelektroniikan materiaalien ominaisuuksien tutkimuksen sekä komponenttien valmistuksen. Vuosina 2010-2012 Hiltunen toimi Suomen akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa VTT:n ja Oulun yliopiston välillä. Hän on lisäksi ohjannut kolme väitöstyötä sensoriteknologioista, jotka ovat olleet keskeinen tutkimuskohde viime vuosina. Tämän lisäksi Hiltusen uratiehen mahtuvat yhteensä parin vuoden ulkomaankomennusjaksot Yhdysvalloissa sekä Isossa-Britanniassa.

Jaa
Jussi Hiltunen
Jussi Hiltunen
Research Professor