Joukko suomalaisia toimijoita ratkoo muovihaastetta nostamalla puun arvoa liiketoiminnassa

Uutiset, Lehdistötiedote

​Muovia korvaavilla puutuotteilla on suuret mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaiset yritykset, tutkijat ja oppilaitokset kehittävät yhdessä uusia puupohjaisia materiaaleja ja niihin liittyviä työkaluja metsäalan yritysten käyttöön.

"Haluamme hypätä puusta pidemmälle ja kehittää uusia biohajoavia materiaaleja, joilla voidaan korvata fossiilisia ja lyhytikäisiä materiaaleja esimerkiksi pakkauksissa, tekstiileissä, elektroniikassa ja lääkkeissä. Rakennamme hankkeessa suomalaisyrityksille työkaluja, joiden avulla uusiin biohajoaviin materiaaleihin liittyvän kiertotalousbisneksen aloittaminen helpottuu", toteaa Sitran kiertotalouden asiantuntija Riitta Silvennoinen.

Sitran käynnistämässä ja VTT:n koordinoimassa hankkeessa tuodaan puutuotteiden määräpohjaisen ajattelun rinnalle arvoajattelu kiertotalous huomioiden. Arvoajattelua edistetään nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallilla, jonka avulla metsäalan yritykset, muotoilijat ja markkinoijat kehittävät yhdessä uusia puuhun perustuvia liikeideoita. Ensimmäisiä kokeiluja uudenlaiseen tuotesuunnittelun tarpeiden määritykseen on jo tehty.

"Olemme lähestyneet tuotesuunnittelua uudella tavalla. Pyrimme nopeuttamaan kuluttajia kiinnostavien tuotteiden suunnittelua ja näin vähentää yritys-erehdys-kierroksia ja löytää tuotteille samalla riittävä laatutaso", kertoo erikoistutkija Janne Keränen VTT:ltä. 

VTT koordinoi yhteistyötä ja järjestää Lahden ammattikorkeakoulun kanssa metsä-, muotoilu- ja markkinointialan tapahtumia, joissa kehitetään yritysten käyttöön uusia kiertotalouden liiketoiminnan malleja ja työkaluja.

Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii biohajoavien puupohjaisten komposiittipakkausten käytön jälkeisiä kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä ympäristövaikutuksia Euroopassa sekä etsii keinoja pakkausten resurssi- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Luonnonvarakeskus Luke kehittää biopohjaisille materiaaleille elinkaarilaskuria, jonka avulla voidaan laskea biohajoavan puupohjaisen komposiittipakkauksen ympäristövaikutukset.

Sulapac, Paptic ja Elastopoli kehittävät uudenlaisia kosmetiikkapakkauksia, kasseja ja komposiittimateriaaleja sekä Montisera kaupallistaa kuusen sivuvirtaa käyttävää bioaktiivista yhdistettä. Isku tarkastelee uusia materiaali- ja tuotemahdollisuuksia. Ethica helpottaa kiertotalouden mallien esilletuomista. Mukana hankkeen muodostamassa verkostossa ovat myös Lumene, Stora Enso ja Starcke. 

Jaa
Katariina Torvinen
Katariina Torvinen
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.