InnCoCells-projektin ensimmäiset kosmetiikkatuotteet lähestyvät viime vaiheen kehitystä ja projekti on saanut uuden partnerin

Uutiset

EU-rahoitteinen InnCoCells-projekti kehittää täysin uudella tavalla kosmetiikkateollisuudelle komponentteja, joilla on tieteellisesti todennetut vaikutukset ja jotka valmistetaan kestävän kehityksen mukaisesti. Tutkimus on nyt edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäiset uudet komponentit, joilla on osoitettu haitallisten mikrobien, tulehduksien ja ihon vanhenemista estäviä vaikutuksia, ovat pian valmiita uusiin ihonhoitotuotteisiin.

Euroopan Komission rahoittamaa budjetiltaan 7.9 M€:n InnCoCells-projektia koordinoi Teknologian Tutkimuskeskus VTT. Konsortiossa on mukana tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja teollisuudesta yhteensä 17 partneria EU-maista, Iso-Britanniasta ja Norjasta.

”Massiivisen seulontatyön seurauksena olemme valinneet kymmenen kasviuutekandidaattia, jotka on saatu kestävän kehityksen mukaan kasvatetuista kasveista tai kasvisoluviljelmistä. Nämä viljelmät voidaan kasvattaa pilottimittakaavassa, jolloin taataan riittävä määrä raaka-ainetta tärkeiden komponenttien tai validoitujen komponentti­seosten saamiseksi. Myös teollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää. Projekti on nyt esikaupallisessa vaiheessa ja teemme parhaillaan tärkeimpien komponenttien kannattavuus­laskelmia sekä todennamme vaikutukset terveillä, vapaaehtoisilla henkilöillä.”, projektin koordinaattori dosentti Kirsi-Marja Oksman-Caldentey VTT:ltä kertoo.

Kestävän kehityksen mukaiset tuotantomenetelmät tutkitaan elinkaariarvioinnin mukaan ja ympäristövaikutukset kartoitetaan. Valitut uutteet on tarkasti karakterisoitu sekä kemiallisesti että biologisesti. Tehonmäärityksissä on keskitytty ihon hyvinvoinnin kannalta kaikkein keskeisimpiin tutkimuksiin, tulehduksenvastaisiin, antimikrobisiin ja ihon vanhenemista estäviin vaikutuksiin liitettyinä turvallisuusmäärityksiin, joissa kaikissa käytetään solumalleja hyväksi.

Projektin tieteellinen neuvottelukunta ja sidosryhmien panos on koettu erittäin hyödyllisiksi.

”Teemme myös yhteistyötä AIMS-klusterin kanssa, joka koostuu InnCoCellsin lisäksi kolmesta muusta rinnakkaisprojektista – Algae4IBD, MARBLES and SECRETed, jotka kaikki ovat saaneet rahoituksen EU:n Horizon 2020 puiteohjelman samasta teemasta ja joiden kanssa jaamme osin samoja haasteita.”

Projektiin uusi partneri ja muutoksia tieteellisessä neuvottelukunnassa sekä sidosryhmäkokoonpanossa

InnCoCells toivottaa lämpimästi tervetulleeksi konsortioon uuden akateemisen partnerin, Gentin yliopiston, joka tuo huippuasiantuntemusta ison mittakaavan uuttoon kasvimateriaalista sekä uutteiden jälkikäsittelyyn.

“VEG-i-TEC tutkimusosastomme on innoissaan yhteistyöstä InnCoCells-projektissa, joka antaa meille ainulaatuisen mahdollisuuden soveltaa tutkimuslaitteitamme ja -osaamistamme ensimmäistä kertaa kosmetiikkasovelluksiin. Lisäksi saamme paljon uutta kokemusta kasvien bioaktiivisista yhdisteistä”, sanoo tohtori Katleen Raes Gentin yliopistosta.

Projektin sidosryhmä koostuu 19 eri tahosta, jotka edustavat kosmetiikkateollisuutta, maataloussektoria, tutkimuslaitoksia ja kosmetiikan loppukäyttäjäorganisaatioita. Sidosryhmän osallistumisen tavoitteena on neuvoa saatujen tulosten hyödyntämisessä sekä auttaa lupaavimpien komponenttien kaupallistamisessa.

Uusimpina sidosryhmään on tullut belgialainen Plinius Labs sekä norjalainen Eger Group AS. Monet sidosryhmän jäsenet kuten Chanel, La Prairie ja Clariant työskentelevät jo yhteistyössä projektin KP-yritysten kanssa tavoitteena kehittää projektissa saatuja uudentyyppisiä komponentteja, joilla on uusia, tarkasti osoitettuja vaikutuksia ihonhoitotuotteisiin.

”Niin sanotut terveeseen vanhenemiseen liittyvät tuotteet ovat hyvin kiinnostavia kuluttajille, erityisesti, jos ne on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja ovat ympäristöystävällisiä”, kertoo Berner Oy:n tuotekehityspäällikkö Outi Tarakkamäki.

Projektilla on ollut ilo saada kolmas jäsen tieteelliseen toimikuntaan, professori Frédéric Bourgaud (Lorrainen yliopisto, Ranska), jo aiemmin mukana olleiden tohtori Danièle Werck-Reichhartin (CNRS, Strasbourg, Ranska) ja professori Antonio Granell Richartin (UPV, València, Espanja) lisäksi. Tämä toimikunta edustaa ainulaatuista tieteellistä ja teknologista osaamista sekä perus- että soveltavan tutkimuksen alalta.

“Olen erityisen iloinen liittyessäni InnCoCells-projektiin tieteellisenä neuvonantajana,” toteaa professori Bourgaud. ”Tämä projekti on ensimmäinen tieteellinen innovaatioprojekti Euroopassa, jonka fokus on suunnattu suoraan kosmetiikkasektorille. Mielestäni on ainulaatuista ja nerokasta tuoda yhteen akateemiset huippuosaajat, pienet innovatiiviset yritykset sekä suurempi teollisuus ratkomaan haasteita ja kehittämään uusia tieteellisesti tutkittuja kosmetiikkatuotteita.”

InnCoCells-projeki on saanut rahoituksen EU:n Horizon 2020 puiteohjelmasta, sopimusnumerolla 101000373.

Jaa
KirsiMarja OksmanCaldentey
Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?