Ihmiset ovat kaiken kokoisia ja muotoisia, niin vaatteidenkin pitäisi olla

Blogit
Satu-Marja Mäkelä

Miten olisi digitaaliset vaatteet? Kuka niistä hyötyisi ja miten? Digitalisaatio on muokannut vaateteollisuutta jo vuosia. Mm. 3D-suunnittelu on alkanut herättää kiinnostusta myös suomalaisessa vaateteollisuudessa, minkä huomasimme jo edellisen tutkimuksemme tuloksista.

3D-suunnittelun keskeinen hyöty on, että se tarjoaa mahdollisuuden mallintaa todellisen maailman fyysisiä objekteja virtuaalisesti. Sen avulla voidaan korvata perinteisiä työvaiheita digitaalisilla. Nykypäivänä löytyy jo paljon työkaluja, jotka auttavat tässä. Esimerkiksi BrowzwearHuman Solutions ja CLO3D tarjoavat 3D-suunnittelun työkaluja vaateteollisuuteen. Myös jotkut perinteisemmät ja suuremmat firmat, kuten Lectra ja Gerber Technology, ovat lähteneet peliin mukaan.

Digitaaliset työkalut nopeuttavat vaatteiden suunnittelua ja prototypointia. Tulevaisuudessa on helppoa iteroida eri design-vaihtoehtojen välillä, kun fyysiset työvaiheet korvataan digitaalisilla. Kun vaatteiden visualisointi suunnittelutyökaluissa paranee, se tarjoaa myös materiaalia markkinointiin. Tämä on jo nyt tärkeää esimerkiksi sähköisille kauppapaikoille ja sosiaalisen median kanaville, tulevaisuudessa entistäkin enemmän.

Teknologiat kehon skannaamiseen auttavat vaateteollisuuden 3D-sunnittelua ja ne ovat viime aikoina herättäneet huomiota toimialalla. Skannaussovelluksia on moneen lähtöön, kevyemmistä älypuhelinsovelluksista aina kalliisiin, lasereilla ja useilla kameroilla varustettuihin kokovartaloskannereihin. 3D-pohjaiseen skannaamiseen perustuen on mahdollista saada hyvin tarkkoja mittoja ihmisen kehosta. Näitä mittoja voidaan hyödyntää vaateteollisuuden arvoketjussa monin tavoin. Mm. verkkokaupan asiakkaat voivat käyttää mittoja löytääkseen oikean kokoisen vaatekappaleen, joka istuu parhaalla mahdollisella tavalla. Lopulta meillä kaikilla tulee olemaan täysin oikean kokoiset virtuaaliset avatar-hahmot, joiden päälle voimme sovittaa vaatteita.

3D-skannaus mahdollistaa myös nopeamman ja tehokkaamman tavan määritellä kokotaulukot asiakassegmenteille luotettavasti. Näin toimimalla voidaan jo suunnitteluvaiheessa varmistaa, että vaatteet sopivat hyvin kohderyhmän edustajille. Parantunut ymmärrys kohderyhmän kokoskaalasta auttaa välttämään kokoja ja malleja, jotka eivät käy kaupaksi. USA:ssa on arvioitu, että kaupaksi käymätön vaate muodostaa jopa 50 miljardin dollarin tappiot vuosittain.

Teimme uuden tutkimuksen, tällä kertaa keskittyen erityisesti vaate- ja tekstiiliteollisuuden ammattilaisten näkemyksiin 3D-suunnitteluteknologioista. Tutkimus tehtiin yhteistyössä NOMO Technologies Oy:n (NOMO 3D) kanssa. Yhteenveto tutkimustuloksista on nähtävissä täällä. Tutkimus osoitti, että kovinkaan monella alan ammattilaisella ei vielä ole kokemusta 3D-suunnitteluteknologioista. Vain noin viidennes (20,9 %) oli käyttänyt 3D-systeemejä kaavoituksen tai vaatekappaleiden suunnittelun yhteydessä. Selkeä vähemmistö (6,5 %) oli sovittanut vaatekappaleita 3D-mallin päälle tuotantoprosessissa.

Suurin osa alan ammattilaisista piti kuitenkin 3D-kehomalleja (61,2 %), digitaalisia kehomittoja (62,7 %) ja tiettyjen kehon alueiden tarkkoja mittauksia (59,7 %) hyödyllisinä työlleen tulevaisuudessa. Lisäksi, peräti 86,6 % ammattilaisista ilmaisi kiinnostuksensa käyttää 3D-ohjelmistoja vaatteiden suunnitteluun suoraan 3D-skannatun kehomallin päälle. Kaikki tämä viittaa siihen, että 3D-teknologioiden läpimurto vaateteollisuudessa ei ole kaukana. Lisäkehitystä ja yhteistyötä tarvitaan vielä monilla osa-alueilla, myös toimialarajojen yli. Esimerkiksi 3D-suunnittelufirma CLO3D tekee yhteistyötä peli- ja elokuva-alojen kanssa.

3D-suunnittelutyökalujen käyttöönottoa vauhdittaa niiden saumaton integrointi tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Erityishuomiota pitää kiinnittää käytettävyyteen. Lisäksi hyödynnettävien ratkaisujen tulee olla järkevästi hinnoiteltuja, koska monet suomalaiset vaatealan toimijat ovat pk- tai mikroyrityksiä, joilla välttämättä ei ole mahdollisuuksia investoida suuria summia suunnitteluteknologioihin. 3D-suunnittelutyökalujen onnistunut käyttöönotto ja hyödyntäminen toimialalla edellyttää myös uusia taitoja ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Digitalisaatio on vaikuttanut vaatealalla jo vuosia. Suomessa tämä näkyy esimerkiksi siinä, että alan yritykset ovat alkaneet kiihtyvällä tahdilla palkata henkilöitä vastaamaan digitalisointiin liittyvistä toiminnoista. Edistysaskeleet 3D-suunnitteluun liittyvissä teknologioissa tulevat kiihdyttämään digitaalista murrosta entisestään ja avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä teknologia- että vaatealan yrityksille.

Jaa
SatuMarja Mäkelä
Satu-Marja Mäkelä
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.