Hiilikädenjälki: Uusi ympäristömittari tuotteiden positiivisten ilmastovaikutusten arviointiin

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT ja LUT-yliopisto kehittivät suomalaisten yritysten kanssa menetelmän ja ohjeistuksen tuotteiden hiilikädenjäljen arviointiin ja viestintään. Hiilikädenjälki kertoo tuotteen aikaansaamista positiivisista ilmastovaikutuksista.

Ympäristövaikutukset ilmaistaan usein negatiivista vaikutusta kuvaavilla jalanjälkimittareilla, kuten tutuilla hiili- ja vesijalanjäljillä. Yrityksiltä on tähän asti puuttunut keinot positiivisten vaikutusten esittämiseen. 

Koska kädenjälki on maailmalla uusi ja kehittyvä ympäristömittari, on suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus profiloitua edelläkävijöiksi viestimällä positiivisista ympäristövaikutuksista. On nähtävissä, että sen käyttö tulee lisääntymään. Hiilikädenjälkeä voidaan käyttää muun muassa markkinoinnissa ja viestinnässä ja tuotekehityksen suuntaamisessa ilmastoystävällisemmäksi.

Hiilikädenjäljen taustalla on ajatus, että yritys kehittää tuotteita ja palveluja, joiden avulla sen asiakas pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään. Laskenta osoittaa, kuinka suuren kädenjäljen yrityksen tuote aiheuttaa: mitä suurempi kädenjälki – sen parempi. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä, pienenee asiakkaan jalanjälki. 

Hiilikädenjälkeen voidaan vaikuttaa esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta, pienentämällä materiaalin käyttöä, tekemällä ilmastomyönteisiä raaka-ainevalintoja, kehittämällä tuotteiden kierrätettävyyttä, vähentämällä hukkamateriaalin määrää, pidentämällä tuotteiden käyttöikää ja parantamalla niiden käytettävyyttä. 

"Nokian näkökulmasta Hiilikädenjälki-projekti on ollut erittäin hyödyllinen, sillä se on konkreettisella tavalla auttanut meitä arvioimaan tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Erityisesti uusien tuotteiden myötä saavutettava hiilijalanjäljen pieneneminen on ollut helppoa demonstroida VTT:n kehittämien laskentamenetelmien avulla. Yhteistyö VTT:n ja muiden projektissa toimineiden yritysten kanssa on ollut mutkatonta ja auttanut ymmärtämään myös muiden teollisuuden alojen haasteita", sanoo Pia Tanskanen, Head of Environment, Nokia.

"Hiilikädenjälki vaikuttaa hyödylliseltä työkalulta vähempipäästöisen tuotteen kuten uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoaineen tarjoamien ilmastohyötyjen korostamiseen. Positiivisen hiilikädenjäljen esiin tuominen toivottavasti auttaa kuluttajia päätöksenteossa ja ohjaa heitä valitsemaan vastuullisempia tuotteita ja palveluita", kertoo projektissa mukana ollut Nesteen tutkija ja elinkaariarvioinnin asiantuntija Asta Soininen.   

Aloite hiilikädenjäljen kehittämiseksi tuli suomalaisilta yrityksiltä. Se pohjautuu olemassa oleviin standardoituihin ympäristövaikutusten arviointimenetelmiin, muun muassa hiilijalanjälkimenetelmään. Opas hiilikädenjäljen laskemiseksi neuvoo yritystä askel askelelta arvioinnin toteuttamisessa.

Hiilikädenjälkimenetelmä ja -opas on toteutettu Business Finlandin, VTT:n, LUT-yliopiston ja yritysten rahoituksella vuosina 2016 - 2018. Kehitystyössä on ollut mukana seuraavat organisaatiot: Nokia, Neste, KONE, Paptic, Gasum, Biolan, AO allover, AM Finland, Metallinjalostajat ja Sitra. 

VTT ja LUT-yliopisto jatkavat kädenjälkimenetelmien kehitystyötä 16 yrityksen kanssa laajentamalla tuotteen hiilikädenjäljen laskentamallia yritys- ja hanketasolle sekä muihin ympäristövaikutuksiin, kuten veteen, ravinteisiin, ilmanlaatuun ja resurssitehokkuuteen.

Hiilikädenjälkiohjeistus verkossa: https://www.vtt.fi/sites/handprint/.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.