Case: Stora Enso – Innovaatioiden ideointia Impact Hackien avulla

Referenssit

Stora Enso ja VTT halusivat syventää nykyistä T&K-kumppanuuttaan tuomalla läheisemmin yhteen molempien osapuolten asiantuntijat. Kaksi menestyksekästä hackathonia tuottivat innovatiivisia ideoita jatkokehitykseen. Hackathonit myös syvensivät yhteistyötä Stora Enson T&K-tiimin ja VTT:n tutkijoiden välillä.

  • Asiantuntijoiden innostaminen kehittämään ja jakamaan uusia ideoita
  • Uusi yhteistyömalli innovaatioiden kehittämiseen
  • 66 osallistujaa ensimmäisessä Impact Hackissa

Ajattelua laatikon ulkopuolelta

Stora Enso on noin 22 000 työntekijän ja yli 10 miljardin euron liikevaihdon (2021) ansiosta maailman johtava uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali- ja puurakentamisen tuotteiden toimittaja. Stora Enso ja VTT ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa luodakseen kestäviä innovaatioita, jotka kattavat koko arvoketjun.

Vaikka kumppanuus on ollut menestyksekästä, molemmat osapuolet halusivat vauhdittaa yhteistyötä ja kokeilla jotain uutta.

"Keskustelimme uusista tavoista tuoda lisäarvoa Stora Ensolle. Jotain sellaista, joka täydentäisi tutkimusprojekteja ja toisi niiden rinnalle uuden tavan tehdä yhteistyötä", VTT:n Customer Account Lead Jaakko Kuusisaari muistelee. "Saimme ajatuksen koota yhteen erilaisia asiantuntijoita molemmilta osapuolilta ja innostaa heitä ideoimaan luovia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin."

Siitä syntyi ajatus järjestää hackathoneja. Hackathonit ovat yhteisöllinen ongelmanratkaisumenetelmä, jonka avulla voidaan luoda nopeasti uusia ratkaisuja. Stora Enson ja VTT:n yhteisissä Hackathoneissa ideat ja asiantuntijat voisivat kohdata toisensa. Samalla ne loisivat rakenteen uutta liiketoiminnallista arvoa tuottavien ratkaisujen löytämiseen.   

"VTT joutuu usein tekemään valistuneita arvauksia ehdottaessaan meille uusia hankkeita. Joskus ehdotukset sopivat hyvin suunnitelmiimme, joskus taas eivät. Impact Hack - hankkeen avulla halusimme testata uutta mekanismia tutkimushankkeiden tuottamiseksi yhdessä, jotta ideat olisivat meille heti relevantteja", Stora Enson konsernin innovaatio-, tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenny Müller-Wahlman kertoo.   

Impact Hack -hankkeen tarkoituksena ei ollut vain keksiä uusia ideoita vaan myös löytää uusia aiheita ja menetelmiä pitkäaikaiseen yhteistyöhön.  Tavoitteena ei ollut luoda uutta IPR-omaisuutta vaan oppia toisilta ja tuottaa ideoita, joita kannattaa tutkia lisää. "Toisin kuin perinteisissä hackathoneissa, emme yrittäneet kehittää uusia koodirivejä. Halusimme ideoita, joilla voisi olla uraauurtava vaikutus tulevina vuosina", tiivistää Müller-Wahlman, joka johti Impact Hack -prosessia Stora Ensolla.   

Halusimme ideoita, joilla voisi olla uraauurtava vaikutus tulevina vuosina.
Jenny Müller-Wahlman, Innovaatio-, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso
officemeeting

Uusi lähestymistapa uraauurtavien ideoiden luomiseen

Ensimmäistä Impact Hack -tapahtumaa järjestettäessä ei ollut valmista mallia, jota olisi pitänyt noudattaa. Alustavat keskustelut osoittivat, että idea kiinnosti monia, mutta lopputulos ei ollut taattu. Haluaisivatko ihmiset osallistua tapahtumaan ja pystyisivätkö he innovoimaan näin lyhyessä ajassa?

Huolet osoittautuivat turhiksi, sillä ensimmäiseen hackathoniin osallistui 66 henkilöä. Osallistujat kehittelivät ideoitaan ennen kuin he tutustuivat uusiin tiiminjäseniinsä henkilökohtaisesti hackathonissa.

Yhdeksän tiimiä viettivät päivän yhdessä innovoiden neljän aiheen ympärillä: luonnon inspiroimat ratkaisut, 100-prosenttisesti kierrätettävät elintarvikepakkaukset, päästötön sellu ja tulevaisuuden puuliitokset. Aiheet olivat futuristisia ja kutsuivat osallistujia tarttumaan ratkaisemattomiin haasteisiin.

"Onnistuneet Impact Hackit tarvitsevat valtavia haasteita tai mahdollisuuksia. Haasteita, joita ei voi ratkaista noin vain, vaan jotka vaativat uusia näkökulmia ja ajattelua", Müller-Wahlman selventää. 

Vietettyään päivän yhdessä tiimit saivat kaksi viikkoa aikaa hioa ideoitaan mentoreiden avulla. Sen jälkeen joukkueet esittelivät ideansa, ja parhaat ideat valittiin lopulta jatkokehitykseen.

Ensimmäisen Impact Hackin menestyksen myötä VTT ja Stora Enso järjestivät toisen hackathonin kuusi kuukautta myöhemmin. Aihe oli tarkemmin rajattu mutta silti visionäärinen: miten voisimme vähentää prosessiveden käyttöä radikaalisti ja parantaa ravinteiden talteenottoa ja käyttöä? Käytännössä tavoitteena oli ratkaista veden kiertotalouden ongelmat. 

"Molemmissa Impact Hackeissa valitsimme aiheita, jotka ovat tärkeitä planetaarisessa mittakaavassa. Esimerkiksi veden saatavuus ei ole ollut välitön huolenaihe Pohjoismaissa. Silti tuleviin haasteisiin varautumiseksi on tärkeää, että katsomme tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen ja löydämme keinoja ratkaista haasteet ennaltaehkäisevästi", Müller-Wahlman kertoo.  

people in a workshop

Impact Hackien lopullinen hyöty

Vaatii suurehkoa panostusta kerätä tiimiläisiä molemmilta osapuolilta tekemään yhteistyötä ideoiden parissa, jotka eivät ratkaise välittömiä liiketoiminnallisia haasteita. Mutta oliko se sen arvoista?

Müller-Wahlmanin mukaan innovaation synnytysnopeus oli poikkeuksellinen: "Emme olisi voineet kehittää ja testata ideoita niin nopeasti ilman Impact Hackeja. Työtä on vielä paljon jäljellä, mutta meillä on lupaava polku tulevaa kehitystä varten. Kehitimme uuden, hyväksi havaitun menetelmän, jolla voimme etsiä ratkaisuja koko toimialaan vaikuttaviin haasteisiin."

Uudet kumppanuudet saattavat kuitenkin olla Impact Hackien merkittävin arvo. "Impact Hackit ovat laajentaneet keskusteluja kahden organisaation välillä. Kun tutkijat, joilla on uusinta tieteellistä osaamista, ja insinöörit, joilla on syvällistä tietoa konkreettisista haasteista, tuodaan yhteen, molempien osapuolten väliset keskustelut ja ymmärrys lisääntyvät ja syvenevät. Syntyy molemminpuolista luottamusta", Kuusisaari kertoo. 

Impact Hackit ovat laajentaneet keskusteluja kahden organisaation välillä.
Jaakko Kuusisaari, Customer Account Lead, VTT

"Parasta oli nähdä, miten ihmiset olivat valmiita astumaan päivittäisen työnsä ulkopuolelle ja olemaan avoimesti yhteydessä ja jakamaan ajatuksia toisten organisaatioiden ihmisten kanssa. Tämä toivottavasti auttaa ihmisiä tarttumaan puhelimeen ja soittamaan toisilleen, jotta he voivat tehdä yhteistyötä Impact Hackien ulkopuolistenkin haasteiden ja mahdollisuuksien parissa", Müller-Wahlman visioi.

Myös osallistujat arvostivat uusia yhteyksiä: "Oli hienoa tavata ihmisiä, jotka ajattelevat niin eri tavalla. Minulla on oma hiekkalaatikkoni, jonka parissa päivittäin työskentelen. Laatikon sisällä olen havainnut paljon asioita, joita voisi kehittää, mutta keinot kehittämiseen ovat uupuneet. Erilaisten ratkaisujen, trendien ja tekniikoiden parissa työskentelevien ihmisten tapaaminen laajensi näkökulmia. Sain monia uusia ideoita asioiden kehittämiseen ", kertoo Patrik Andersson, Stora Enson prosessi-insinööri.  

Impact Hack -hankkeessa kehitetyillä ideoilla on todellista liiketaloudellista potentiaalia. Useista ideoista jalostettiin myöhemmin kehityshankkeita. "Pelkästään osallistuminen oli arvokasta, mutta minulle tärkeintä oli nähdä ideoiden kehittyvän lopulta varsinaisiksi tutkimushankkeiksi", sanoo ensimmäiseen Impact Hackiin osallistunut VTT:n tutkija Anna Ylinen. "Tutkijana olen tottunut tutkimaan korkean tason ilmiöitä ja teknologioita. Impact Hack oli erinomainen tilaisuus soveltaa perustutkimusta konkreettisiin haasteisiin."

Keskustelut olivat hedelmällisiä myös lyhyellä aikavälillä. "Harkitsemme jo pientä teknistä asennusta vesitehokkuuden parantamiseksi. Saamme kiittää VTT:tä ja Impact Hackia ideasta tuohon asennukseen", Andersson kehuu.    

Minulle tärkeintä oli nähdä ideoiden kehittyvän lopulta varsinaisiksi tutkimushankkeiksi.
Anna Ylinen, tutkija, VTT

Uusi lähestymistapa hackathoneihin

Aiemmin hackathoneja on käytetty lähinnä suuryritysten ja start-upien välisen yhteistyön tiivistämiseen. VTT ja Stora Enso osoittivat, että menetelmä toimii myös innovaatiovälineenä sellaisten ratkaisujen käynnistämisessä, jotka voivat lopulta ratkaista maailmanlaajuisia haasteita.

"Olemme löytäneet aivan uuden tavan tehdä yhteistyötä VTT:n kanssa", Müller-Wahlman tiivistää. 

Jaa
Alina RuonalaLindgren
Alina Ruonala-Lindgren
Co-Creation Manager
Jaakko Kuusisaari
Jaakko Kuusisaari
Solution Sales Lead, Biomaterial Processing and Products
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.