Euroopan komissio myönsi VTT:lle HR Excellence in Research -tunnustuksen

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Tunnustus annetaan organisaatioille, jotka ovat todennettavasti sitoutuneet tarjoamaan komission suositusten mukaisesti (European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) tutkijoille erinomaisen työntekoa tukevan tutkimusympäristön ja työpaikan, jossa myös rekrytoinnit toteutetaan läpinäkyvästi.

VTT on laatinut HR-strategian tutkijoille (HRS4R), jonka avulla toteutamme komission suosituksia erinomaisen tutkimusympäristön luomiseksi. HR-strategian pohjana on VTT:n strategia 2016-2020, joka on hyvin linjassa myös komission tavoitteiden kanssa. HRS4R-dokumentissa on kuvattu VTT:n valitsemat kehitysalueet toimenpiteineen. Toimenpiteillä varmistamme strategisten valintojen toteutumisen tutkijoiden arjessa.

VTT arvioi strategian toteutumista ja edistymistämme seuraavan kerran kahden vuoden päästä. Komissio tekee ulkoisen arvioinnin neljän vuoden kuluttua ja päättää tunnustuksen voimassaolon uusimisesta.

Jaa