Euroopan datatalous rakentuu – VTT:lle maailman toinen sertifioitu data-avaruuskonnektori

Uutiset, Lehdistötiedote

Data-avaruudet (data spaces) muuttavat käsitystämme siitä, kuinka dataa voidaan jakaa luotettavasti ja turvallisesti. Yksi keskeinen data-avaruudet mahdollistava elementti on datan lähteen data-avaruuteen liittävä konnektori. VTT:n konnektori on saanut International Data Spaces Association -sertifikaatin toisena maailmassa. Tuotantotasoinen ja sertifioitu konnektori on tie turvalliseen data-avaruuden rakentamiseen ja askel kohti eurooppalaista visiota datan yhteismarkkinoista.

”EU:n datastrategia mahdollistaa uuden ja reilumman tavan hyödyntää dataa, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa edellytetään luotettavuutta ja turvallisuutta. Data-avaruudessa datan omistaja hallinnoi oman dataansa ja hyötyy sen käytöstä. Dataa ei enää jaeta surutta suurten alustatoimijoiden haltuun, vaan tuloksena on reilumpi ja turvallisempi datatalous", sanoo Markus Taumberger, VTT:n kehittyneiden data-avaruuksien tutkimusryhmän johtaja.

EU julkisti vuonna 2020 datastrategian, jonka tavoitteena on yhtenäiset datamarkkinat uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja Euroopan datatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus – todelliset datan sisämarkkinat, jotka ovat avoinna kaikkialta maailmasta tulevalle datalle ja joilla niin henkilötiedot kuin muut suojattavat tiedot, kuten liiketoiminnan kannalta arkaluonteiset tiedot, ovat turvattuja.  Yhtenäisen datan jakamisen mallin avulla yrityksillä on vaivaton pääsy lähes rajattomaan määrään laadukasta ekosysteemiinsä liittyvää teollista dataa, mikä tukee kasvua ja luo arvoa minimoiden samalla ihmisen hiili- ja ympäristöjalanjäljen.

Data-avaruudet tulevat muuttamaan toimintatapojamme. Data-avaruudet ovat järjestelmiä, joissa data säilytetään siellä missä se jo valmiiksi on. Jaettavan datan omistaja voi itse määritellä mitä dataa jaetaan ja millä tavalla, sekä sen käyttöä ja saatavuutta koskevat säännöt ja rajoitteet kullekin datakokonaisuudelle erikseen. Mahdollista on myös jakaa vain dataan tehtyjen analyysien tuloksia. Data tulee saataville tähän tarkoitukseen suunniteltujen ohjelmistokomponenttien, eli konnektorien, välityksellä.

"Käyttäjän näkökulmasta malli muistuttaa Googlea: se näyttää vain riittävästi tietoa sisällöstä, jotta käyttäjä pystyy päättämään, onko se relevanttia vai ei", Markus Taumberger sanoo.

International Data Spaces Association (IDSA) on luonut turvallisen datanvaihdon, sertifioinnin ja hallinnoinnin määrittelyt, joista pyritään kehittämään maailmanlaajuinen standardi. VTT:n konnektori, joka liittää datan lähteen data-avaruuteen, sai helmikuussa IDSA:n sertifikaatin toisena maailmassa, maailman ensimmäisenä tutkimus- ja teknologiaorganisaationa.

"VTT:n konnektorille myönnetty IDS-sertifikaatti on osoitus VTT:n omistautumisesta erinomaiseen ja yhteentoimivaan datan jakamiseen. Saavutus paitsi osoittaa VTT:n sitoutumisen innovaatioihin ja luottamukseen myös vahvistaa heidän asemaansa luotettavana kumppanina IDS-ekosysteemissä ja edistää samalla Suomen johtajuutta alalla", sanoo IDSA:n data-avaruusteknologian johtaja Sonia Jimenez.

VTT avaa tietä maailman toisella data-avaruuteen liittävällä sertifioidulla konnektorilla

Suomessa kehitystä johtaa VTT:n Data Space Innovation Lab. VTT:n konnektori on maailman ainoa OPC UA -yhteensopiva (Open Platform Communications Unified Architecture). OPC UA on teollisuuden automaatiossa ja valmistavassa teollisuudessa käytettävä laitteiden välinen viestintästandardi. VTT:n konnektori soveltuu erityisen hyvin IoT-sovelluksiin ja datan jakamiseen käytössä olevista laitteista. Ensimmäiset käyttökohteet ovat valmistavan teollisuuden, energian ja täsmällisenmaanviljelyn aloilta. 

"Meillä on täydet valmiudet prototyyppien yhteiskehittämiseen ja data-avaruuksien hallinnointiin kumppaneidemme kanssa teknologianeutraalissa, turvallisessa ympäristössä. Sertifiointi on ratkaiseva askel data-avaruuksien standardoinnissa ja kaupallistumisen vauhdittamisessa", sanoo Markus Taumberger VTT:ltä. 

Merkittävää potentiaalia muun muassa energian, maatalouden ja valmistavan teollisuuden aloilla

Data-avaruuskehitys on tällä hetkellä nopeaa, ja käynnissä on monia alueellisia tai toimialakohtaisia aloitteita. Suurimmat mahdollisuudet ovat toimialoilla, joilla on tarve suurten datamäärien hyödyntämiseen, sillä standardoidulla ja luotettavalla datan jakamisella data-avaruuden sisällä voidaan säästää kustannuksia sekä löytää uusia tapoja toimia. 

Data-avaruudet voivat lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä arvoverkossa, auttaa tuotannon ja logistiikan optimoinnissa sekä lisätä julkisen sektorin tehokkuutta tarjoamalla reaaliaikaisen pääsyn olennaiseen dataan esimerkiksi viranomaisten ja terveydenhuollon toimijoille. Ne voivat hyödyttää myös energia-alaa parantamalla sähköverkon hallinnointia mahdollistamalla reaaliaikaisen tiedonvaihdon kuluttajien ja tuottajien välillä. Maataloudessa data-avaruudet voivat parantaa täsmäviljelyn satoa droonien, älylaitteiden ja anturien tuottaman datan avulla. Yhteistyö data-avaruuksissa on hyödyllistä jopa kilpailijoiden kesken. Uudet yhteistyösuhteet ja ekosysteemikumppanit ovatkin uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen edellytys.

"Datavallankumous on täällä, ja tuleva EU-sääntely vauhdittaa sitä entisestään. Suomalaisella teollisuudella on kiinni kurottavaa, sillä kaupalliset data-avaruusratkaisut ovat vielä hyvin harvinaisia. Kannustan suomalaisia toimijoita aloittamaan kokeilut data-avaruuksien hyödyntämiseksi sekä IT-yrityksiä kehittämään ratkaisuja organisaatioille. Tämä on tilaisuus, jota meillä ei ole varaa hukata", Markus Taumberger sanoo. 

Lisätietoja: 
Markus Taumberger, Research Team Leader, Advanced Data Spaces, [email protected], +358504652474 (englanniksi)
Tuomo Tuikka, Lead, Data Space Solutions, [email protected], +358405397479 (suomeksi)

Jaa
Markus Taumberger
Markus Taumberger
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.