EU:n innovaatioprojektit kasvussa, liiketulos tappiolla, asiakasvaikuttavuus parantunut

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT-tuloskatsaus 1-12/2017: VTT-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2017 yhteensä 180,2 miljoonaa euroa. Varsinaisen liikevaihdon lisäksi konsernin emoyhtiö hyödynsi tutkimustoiminnassaan valtion budjettirahoitusta 73,2 miljoonaa euroa ja sai muita tuottoja 4,2 miljoonaa euroa.

VTT on säilyttänyt vahvan asemansa merkittävänä eurooppalaisena toimijana EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa ja sitä kautta tutkimusrahoituksen kotiuttajana Suomeen. VTT:n rooli on tärkeä suomalaisten yritysten kansainvälisten verkostojen luojana sekä kotimaisten innovaatioekosysteemien rakentajana. EU:sta tullut kasvu ei kuitenkaan yksin riitä kattamaan Tekesin eli nykyisen Business Finlandin rahoituksen vähenemistä. Suomessa tutkimus- ja kehitysintensiteetin (T&K-menot/bkt) arvioidaan laskeneen vuonna 2017 kahdeksatta peräkkäistä vuotta.

VTT-konsernin liiketulos vuonna 2017 oli -2,2 miljoonaa euroa (liiketappio ennen erityiseriä, sisältäen emoyhtiön ja tytäryhtiöt). Konsernin kokonaistuotot (liikevaihto, valtionavustus ja muut tuotot) yhteensä 257,6 miljoonaan euroa vuonna 2017 vähenivät 11,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden johtuen lähinnä Tekesin eli Business Finlandin rahoituksen laskusta.

VTT:n vastuulle on yhtiöittämisessä vuonna 2015 siirretty tutkimuskäyttöön tarkoitettu ydinreaktori FiR1:n käytöstä poisto sekä vanhojen kuumakammiotilojen ennallistaminen, joiden kustannukset valtio on pääosin rahoittanut vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 VTT ei saanut valtiolta myönteistä päätöstä hakiessaan lisärahoitusta käytöstä poistojen tarkentuneisiin kokonaiskustannuksiin. VTT:n tilinpäätös 2017 sisältää edellä mainittuihin käytöstä poistoihin liittyvät arvioidut kustannukset myös tulevilta vuosilta vaikuttaen merkittävästi VTT:n tulokseen. Näiden erityiserien jälkeen konsernin liiketulos oli -17,5 miljoonaa euroa tappiollinen. VTT jatkaa valtion kanssa neuvotteluja näiden kustannusten korvaamisesta VTT:lle. 

VTT on merkittävä T&K-sektorin investoija ja on tehnyt myös vuoden 2017 aikana huomattavia investointeja sekä strategisiin pilotointi- ja tutkimusympäristöihin että spin-off -yrityksiin. Konsernin nettoinvestoinnit olivat 24,3 miljoonaa euroa. Bio- ja kiertotalouden pilotointikeskus Bioruukkia rakennetaan vaiheittain. Uusien tekstiilikuitujen koeympäristö valmistui kesällä 2017, ja loppuosa biomassakeskuksesta valmistuu vuoden 2018 alkuun mennessä. VTT:n ydinturvallisuustutkimusalueeseen kuuluvaan Ydinturvallisuustaloon on investoitu lisää kuumakammioihin. Lisäksi osana elektroniikkateollisuuden uudistamisen ekosysteemiä Espoon puhdastiloissa Micronovassa uusitaan ja parannetaan tutkimuksen sekä valmistustoiminnan mahdollisuuksia.


Emo-VTT:n asiakastoimeksiannot pysyivät edellisenvuoden tasolla. Vuosittaisen asiakasvaikuttavuuskyselyn mukaan asiakkaitten arvio VTT:n toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta on parempi kuin koskaan aikaisemmin. Asiakkaat antoivat VTT:lle yleisarvioksi 4,2 (2015: 3,9, asteikko 1-5). Suomalaisista asiakkaista yli puolet arvioi, ettei hankkeissa saatuja hyötyjä olisi saavutettu ilman VTT:tä tai että VTT vauhditti hyötyjen toteutumista.

Lue lisää: VTT:n vuosikertomus 2017

 

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Tanja Huoponen
Tanja Huoponen