Digitaalinen työkalupakki mikroyritysten tueksi

Uutiset

VTT osallistuu hankkeeseen, jossa kehitetään mikro- ja yksinyrittäjien yritystoiminnan tueksi uudentyyppistä mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuutta. Yhtenä osana SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) -hanketta selvitetään, miten digitalisaatio ja automatisaatio vaikuttavat mikroyritysten toimintaan ja miten yritykset voisivat hyödyntää niitä yhä paremmin.

Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kasvuun on johtanut työelämän voimakas rakenteellinen muutos, joka on hämärtänyt perinteisen ansiotyön ja yrittämisen rajoja. Verkottuneessa taloudessa yritykset keskittyvät ydintoimintaansa ja hankkivatkin tuotantopanoksia muilta yrityksiltä.

"Yksinyrittäjät ja muut mikroyrittäjät ovat merkittävä voimavara yhteiskuntamme yritysverkostoissa kaikilla toimialoilla, ja heidän liiketoimintansa kasvu tukee koko talouden ja työllisyyden kasvua. Yrittäjät tarvitsevat kuitenkin tukea muutoksen keskellä. Heidän on omaksuttava uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja kasvaakseen hallitusti ja hyödyntääkseen digitalisaation mahdollisuuksia", sanoo erikoistutkija Jukka Kääriäinen VTT:ltä.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn johtamassa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa rakennettaan mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus vastaamaan yrittäjien nykytarpeisiin. Hankkeessa kehitetään sähköisiä työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida yrityksen nykyistä kasvuvaihetta ja digitaalisten toimintojen kypsyyttä sekä valmistautua tuleviin johtamisen haasteisiin. Hankkeessa luodaan myös vertaisverkosto yrityspalveluorganisaatioille ja yrittäjäjärjestöille, joita työelämän muutokset yhtä lailla haastavat.

VTT osallistuu hankkeeseen tuottamalla mikroyritysten digikypsyysmallin, jonka avulla yrittäjät voivat selvittää yrityksensä digitalisaation nykytilaa ja tunnistaa digitalisaatioon liittyvät kehittämiskohteet. VTT kehittää mallia tiiviissä yhteistyössä hankkeen osallistujien ja näiden yrityskontaktien kanssa. Ensimmäinen versio mikroyritysten digikypsyysmallista onkin jo muodostettu.

SoloENTRE-hanke alkoi elokuussa 2018 ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 970 000 euroa, ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeeseen osallistuvat Oulun yliopiston ja VTT:n ohella Raahen seudun yrityspalvelut sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.