Biotekniikka auttaa turvaamaan ruoan ja materiaalien saatavuuden tulevaisuudessa

Uutiset, Lehdistötiedote

Edessä on valtava haaste: Arvioiden mukaan vuonna 2050 maailmassa tarvitaan 60 % enemmän ruokaa, mutta saatavilla olevan viljelysmaa-alan ennustetaan kasvavan vain 2 %. Kasvavien ympäristöongelmien vuoksi vaikuttaa epätodennäköiseltä, että ongelman voisi ratkaista perinteistä maataloutta tehostamalla. Tilannetta monimutkaistaa entisestään se, että kalorien tuotannon lisäksi on huolehdittava ruokavalion terveellisyydestä ja ravintoaineiden riittävästä saannista ali- ja virheravitsemuksen välttämiseksi.

Solumaatalous laajentaa materiaalivalikoimaa

Teollisen biotekniikan avulla voidaan rutiininomaisesti tuottaa monia tärkeitä lääkeitä ja kemikaaleja. Soluviljelyn tavoitteena on laajentaa biotekniikan tuotteiden valikoimaa huomattavasti kohti perinteisen maatalouden keinoin tuotettavia hyödykkeitä, joita ovat esimerkiksi maito ja nahka. Mikrobien lisäksi kasvi- ja jopa eläinsoluja kehitetään ruoan, kosmetiikan ja materiaalien tuotantoa varten. Näillä prosesseilla on mahdollisuus mullistaa nykyisiä arvoketjuja ja korvata kestämättömiä tai epäeettisiä tuotantomenetelmiä.

VTT on mukana kehityksen kärjessä

Solutuotteisiin, kuten syötäviin kasvisoluihin tai niiden käyttöön kosmetiikassa sekä mikrobien hyödyntämiseen nahan ja muiden materiaalien tuotannossa, kohdistuu yhä suurempaa akateemista ja kaupallista kiinnostusta.

VTT:n solumaataloustutkimus keskittyy pääasiassa kasvisolu- ja mikrobibiomassan kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Lisäksi näiden solujen avulla tuotetaan muun muassa yksittäisiä proteiineja elintarvike- ja materiaalisovelluksiin.

Tutustu Current Opinion in Biotechnology -tiedelehden helmikuun 2020 numerossa artikkeliimme Cellular agriculture – industrial biotechnology for food and materials. Artikkelissa on esitetty kattava yhteenveto solumaatalouden nykytilasta ja mahdollisuuksista: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166919301417

 

Jaa
Heiko Rischer
Heiko Rischer
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.