Auringonkukkaöljyn tuotannon sivuvirroista saadaan maukkaita vaihtoehtoja lihalle

Uutiset, Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus ja nopea väestönkasvu uhkaavat ravitsevan, turvallisen ja edullisen ruoan saantia. Yksi ratkaisu ongelmaan on siirtyminen entistä kasvipohjaisempaan elintarvikejärjestelmään. VTT, DSM, saksalainen DIL German Institute of Food Technologies, Helsingin yliopisto ja ABP Beef ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on hyödyntää auringonkukkaöljyn tuotannossa syntyvää puristekakkua raaka-aineena kestävien ja maukkaiden lihaa korvaavien vaihtoehtojen kehittämisessä.

VTT koordinoi EIT Foodin rahoittamaa Taste2Meat-hanketta, jonka keskeisiä tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä EU:n proteiiniomavaraisuuden kasvattaminen tarjoamalla kestäviä vaihtoehtoja lihankulutuksen vähentämiseksi. 

”Ravintojärjestelmässämme on käynnissä ennennäkemätön kriisi, ja globaali ruokaturva on pahemmin uhattuna kuin vielä 2–3 vuotta sitten. Niinpä meidän on hyödynnettävä tehokkaasti jo olemassa olevia kasvipohjaisia sivuvirtoja arvokkaina proteiinin lähteinä elintarviketuotannossa. Taste2Meat-hankkeen avulla edistetään kiertotaloutta ja kestävää ruokajärjestelmää. Hankkeessa käytetään auringonkukan puristekakkua proteiinin lähteenä ja suunnitellaan sekä hybridi- (liha- ja kasviproteiinia sisältäviä) että puhtaasti kasviproteiinipohjaisia maukkaita vaihtoehtoja lihalle eurooppalaisia kuluttajia varten”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Nesli Sözer.

”Erityisesti haluamme kasvattaa fleksitariaanien määrää. He sisällyttävät kasvipohjaisia tuotteita ruokavalioonsa, vaikka käyttävätkin enimmäkseen lihatuotteita. Maukkaat kasvipohjaiset tuotteet ja hydridituotteet luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoavat ihmisille helpon tavan lisätä kasvipohjaisten ainesosien määrää ruokavaliossaan.”

Auringonkukansiemenet ovat maailman kolmanneksi suurin kasviöljyn lähde. Auringonkukan puristekakku on auringonkukkaöljyn tuotannosta syntyvä sivuvirta. Hankkeessa auringonkukkaproteiiniin yhdistetään lisäksi herneestä ja rapsista saatavia proteiineja.

Millaisia käsityksiä kuluttajilla on lihaa korvaavista vaihtoehdoista?

Yksi hankkeen tavoitteista on vauhdittaa kasviproteiinien ja niihin liittyvien prosessien nopeaa markkinoille pääsyä tämän hetken nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä tieteellisen osaamisen avulla.

Hankkeen aikana tehdään kuluttajatutkimuksia, jotta saadaan selvitettyä, millaisia käsityksiä ja asenteita eurooppalaisilla kuluttajilla on lihaa korvaavista tuotteista sekä mitä lisäarvoja he niihin pääasiassa liittävät.

”Kuluttajien hyväksynnällä on keskeinen merkitys sen kannalta, kuinka lihaa korvaavien tuotteiden ympärille pystytään kehittämään toteuttamiskelpoista liiketoimintaa. Parhaiten kasviproteiinien hyväksyttävyyttä ennustavat aistein havaittavat ominaisuudet, kuten maku ja lihamainen rakenne”, Sözer kertoo.

Jaa
Nesli Sözer
Nesli Sözer
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.