Asiakkaiden arvio VTT:n tuottamasta hyödystä parempi kuin kertaakaan aiemmin

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Asiakkaat antavat VTT:lle yleisarvosanaksi 4,2 (asteikko 1–5); kilpailijoiden vastaava luku on 3,8. VTT:n etumatka kilpailijoihin verrattuna on kasvanut aiemmista vuosista. Tiedot käyvät ilmi VTT:n vuosittain teettämästä asiakasvaikuttavuuskyselystä.

Kyselyn tavoite on tuottaa tietoa ja saada palautetta siitä, mitkä ovat VTT:n projektitoiminnan tulokset ja hyödyt asiakkaille. Vuoden 2017 kyselyn toteutti Feelback Oy. Se haastatteli 150:tä VTT:n asiakasta, joista 121 oli kotimaisia ja 29 ulkomaisia. Vastaajat olivat sekä asiakastoimeksianto- että yhteisrahoitteisista, kuten EU-rahoitteisista, projekteista. Enemmistö vastanneista kuului toimeksiantoprojekteihin.

VTT:n vahvuus on asiakkaiden osaamisen ja tietopohjan kartuttaminen

Asiakkaat pitävät VTT:n merkitystä hyötyjen saavuttamisessa merkittävänä. Suomalaisista asiakkaista yli puolet arvioi, ettei liiketoimintahyötyjä olisi saavutettu ilman VTT:tä tai VTT vähintään onnistui vauhdittamaan hyötyjen toteutumista. Myös ulkomaisten vastaajien näkemykset ovat samansuuntaisia. 

Melkein puolet asiakkaista kertoo hyödyntäneensä yhteistyön tuloksia esimerkiksi kaupallisesti. 

Asiakkaille tärkein syy valita VTT kumppaniksi on henkilöstömme ammattitaito ja osaaminen. VTT:n etuna nähdään lisäksi laaja-alaisuus, kun taas haasteiksi koetaan hinta ja byrokraattisuus.

VTT:n osaamiseen siis luotetaan, vaikka myös odotukset hankkeille ovat kovat. Hankkeiden tuloksissa, niin suoraan tavoitelluissa kuin välillisissäkin, korostuu se, että VTT vahvistaa asiakkaan osaamista.

”Asiakkailta saamamme yleisarvio on mielestäni todella hieno palaute siitä työstä, mitä tutkimustiimeissä tehdään asiakkaidemme hyväksi. Voimme olla aidosti iloisia ja tyytyväisiä tehdyn työn tuloksiin - samalla korostan koko VTT:n sitoutuvan hyvään asiakaskokemukseen myös jatkossa. Toimintamme tulee mukautua muuttuviin asiakastarpeisiin”, kommentoi Mika Toikka, VTT:n kaupallisista toiminnoista vastaava johtaja. 

VTT on teettänyt asiakasvaikuttavuuskyselyn vuodesta 2004 alkaen. Kysely on strukturoitu puhelinkysely, jonka otos koostuu 1-2 vuotta aiemmin päättyneistä projekteista.

Jaa