Arkiliikuntaa kaupunkiympäristöön lisäämään kestävää kasvua ja hyvinvointia

Uutiset, Lehdistötiedote

Arkiliikunta lisää hyvinvointia ja vähentää samalla myös kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsee terveydenhuollon kustannusten kasvua. VTT osallistuu Suomen Akatemian Kestävän kasvun avaimet-tutkimusohjelman hankkeeseen, jossa tunnistetaan erilaisten tietokantojen ja aineistojen avulla parhaat aktiivista elämäntapaa edistävät keinot ja niitä tukevat liiketoimintamallit kaupunkiympäristössä. Hanke toteuttaa arkiliikuntaan kannustavia interventioita ja kokeiluja vuosina 2020–2021 Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa.

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama uusi tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikuntaa edistämällä. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

VTT on vastuussa osahankkeesta, joka keskittyy ihmisten päivittäisen liikkumisen ja liikuntakäyttäytymisen trendien analysointiin sekä digitaalisten liikenteen palvelujen ja liikkumisen ohjauksen keinojen tunnistamiseen. Tavoitteena on luoda arkiliikunnan saralle uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua.

"Yhdistämme innovatiivisella tavalla henkilöliikenteen, liikuntakäyttäytymisen ja yhdyskuntarakenteen aineistoja ja tietokantoja ihmisen käyttäytymisen muutoksen tutkimiseen. Aineistoja yhdistämällä voimme tunnistaa tärkeimmät keinot, jotka edistävät ihmisten aktiivista elämäntapaa. Tavoitteemme on samalla edistää aktiivista elämäntapaa tukevan liiketoiminnan kehittymistä", kertoo VTT:n johtava tutkija Anu Tuominen

Interventiot neljässä kaupungissa
 
Projektin aikana toteutetaan Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa interventioita ja kokeiluja, joilla pyritään lisäämään kevyen liikenteen kulkutapaosuutta ja samalla ihmisten arkiliikuntaa. Projektissa tunnistetaan ja kehitetään myös arkiliikuntaa tukevia tulevaisuuden tuotteita ja palveluja.

Erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuvat interventiot toteutetaan vuosina 2020–2021. Esimerkiksi Tampereella niiden tavoitteena on edistää matkaketjuja rakenteilla olevan raitioliikenteen ympärille. Helsingissä interventiot liittyvät Helsinki liikkuu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tehdä liikkumisesta houkutteleva arjen valinta.

Jaa
Anu Tuominen
Anu Tuominen
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.