Antti Vasara on valittu Euroopan komission asiantuntijaryhmään arvioimaan suurinta kansainvälistä TKI-ohjelmaa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara on valittu ainoana suomalaisena Euroopan komission korkean tason työryhmään, jonka tehtävänä on arvioida nykyisen EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman, Horisontti Euroopan, puolivälin vaikuttavuutta.

”On kunnia päästä mukaan vaikuttamaan siihen, miten vahvistetaan Suomen ja koko Euroopan strategista kilpailukykyä ja pitkän aikavälin menestystä. Siinä tutkimuksella ja innovaatioilla on keskeinen rooli, ja ne tukevat myös Suomen hallituksen asettamia T&K-tavoitteita”, toimitusjohtaja Antti Vasara sanoo.

Asiantuntijaryhmään on valittu 15 henkilöä 359 hakijan joukosta, ja he edustavat laajasti korkeakouluja, tutkimusorganisaatioita sekä elinkeinoelämää. Jäsenet on nimetty henkilökohtaisesti, ja he toimivat riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti sekä tuovat arvioon ulkopuolista näkökulmaa.

Ryhmän arvio tulee vahvasti vaikuttamaan myös seuraavan, vuosien 2028‒2034, puiteohjelman valmisteluun ja painopisteisiin. Horisontti Eurooppa on maailman suurin kansainvälinen tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma ja EU:n tärkein tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma. Ohjelman budjetti vuosille 2021‒2027 on 95,5 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä lisätä EU:n kilpailukykyä ja kasvua.

”Globaali kilpailu T&K-investoinneissa on tiukentunut, ja siksi on tärkeää käydä perinpohjaista keskustelua siitä, miten EU-tason T&K-investoinneista saadaan eniten irti ja miten panostuksia lisätään. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta sekä teknologiaosaamisesta ja sen hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa taloudellista turvallisuutta”, Vasara kertoo.

”Olemme Suomessa nähneet, miten tärkeää yhteisen näkemyksen muodostaminen on pitkällä aikavälillä. Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille – ja toimiminen Eurooppa-tasolla on meille erittäin arvokasta”, Vasara jatkaa.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.