Antti Arasto Suomen ilmastopaneelin jäseneksi

Uutiset

Valtioneuvosto nimitti 19.12.2019 uuden ilmastopaneelin nelivuotiskaudelle 1.1.2020–31.12.2023. Paneelissa on 15 jäsentä, joista kymmenen uusia. Paneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa. Lain mukaisesti paneeli toimii ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukena.

Yksi ilmastopaneelin uusista jäsenistä on Antti Arasto VTT:ltä. Arastolla on laaja näkemys energiasektorin muutoksesta, uusien ratkaisujen markkinoista ja globaalista toimintaympäristön muutoksesta.

Ilmastopaneelin jäsenet 2020–2023:

Puheenjohtaja: Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto (ympäristö- ja luonnonvaratalous)

Jäsenet:

Antti Arasto, tutkimusjohtaja, VTT (energia)
Ari Ekroos, professori, Aalto-yliopisto (oikeustiede)
Jouni Jaakkola, professori, Oulun yliopisto (terveys ja ilmastonmuutos)
Sirkku Juhola, professori, Helsingin yliopisto (sopeutuminen)
Paula Kivimaa, tutkimusprofessori, SYKE (liikenne ja kestävä kaupunki)
Hannele Korhonen, tutkimusprofessori, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos (ilmasto- ja ilmakehämallinnus, skenaariot)
Jarek Kurnitsi, professori, Aalto-yliopisto (rakentaminen)
Jukka Käyhkö, professori, Turun yliopisto (maantiede, ilmasto-opetus)
Peter Lund, professori, Aalto-yliopisto (energia)
Tuula Packalen, tutkimusprofessori, ohjelmajohtaja, LUKE (metsätieteet)
Kristiina Regina, tutkimusprofessori, LUKE (maaperä ja luonnonvarat)
Jyri Seppälä, professori, tutkija, SYKE (kestävä kulutus, kuntien ilmastotyö)
Annukka Vainio, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto (sosiaalipsykologia, viestintä ja käyttäytyminen)
Timo Vesala, tutkimusprofessori, Helsingin yliopisto (nielut)

Lue Valtioneuvoston tiedote ilmastopaneelin jäsenten nimityksestä.

 

Jaa
Antti Arasto
Antti Arasto