Älyrollaattori motivoimaan seniorien liikkumista

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT ja Orton tutkivat teknologian hyötyjä ja vaikutuksia seniorien liikkumisen motivoinnissa nyt käynnistyvässä, Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa hyödynnetään VTT:n kehittämää älyrollaattoria. Lähtökohtana on, että pienelläkin liikuntamäärän lisäämisellä voi olla merkittävä vaikutus senioreiden hyvinvointiin.

Hankkeeseen kuuluu olennaisesti älyrollaattori, jonka keräämien tietojen avulla voidaan seurata seniorin hyvinvointia, kuntoa ja terveydentilaa. Älyn tavalliseen rollaattoriin tuovat siihen lisätyt, erilaisia toimintoja mittaavat anturit sekä alustava palvelukonsepti, joka kerää tietoa esimerkiksi kuljetusta matkasta ja päivittäisestä tai viikoittaisesta liikkumistavoitteesta sekä antaa palautetta yksilöllisen tavoitteen saavuttamisesta myös pidemmältä seurantajaksolta. 

"Palvelukonseptissa otetaan huomioon seniorien erityistarpeiden lisäksi hoitohenkilökunnan, kuten fysioterapeuttien, ja läheisten näkökulmat. Näin osapuolet voivat tarvittaessa reagoida jo aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi jos liikkuminen jää kauas tavoitteesta, normaaliin päivärytmiin tulee muutoksia tai rollaattorilla ei olekaan jonain päivänä liikuttu" , toteaa professori Heikki Hurri Ortonilta.

"Senioreille ja omaisille kohdennetut yksilölliset, kuntouttavat ja oikea-aikaiset palvelut tukevat mielekästä ja sujuvaa arkea kotona ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Samalla teknologiasovellukset edistävät itsenäisen ja aktiivisen elämän jatkumista, ennaltaehkäisevät vaaratilanteita ja lykkäävät raskaiden palvelujen tarvetta", sanoo johtava tutkija Mark van Gils VTT:ltä. 

Seniorit testaavat älyrollaattoria arjessaan

Konseptia testataan käytännössä rollaattoria arkielämässä käyttävien henkilöiden kanssa noin vuoden ajan. Ensimmäisiä tuloksia älyrollaattorin käytöstä pyritään saamaan tulevan syksyn aikana. Hanke on kaksivuotinen, ja se päättyy vuoden 2019 lopussa. 

Liikkuminen on tärkeää kaikenikäisille, mutta erityisesti ikäihmisille se on sekä fyysisen että henkisen terveyden edellytys. Ylimääräisinä esteinä rajoittamassa seniorien liikkumista ja ulos menemistä voivat olla alkavat muistisairaudet, kaatumisen pelko ja esimerkiksi flunssan jälkeen ilmenevä heikkous. Liikkumattomuuden seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia, mukaan lukien yksinäisyyden ja mielenterveyden ongelmat, jotka heikentävät edelleen senioreiden hyvinvointia. 

 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.