Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskus SMACC menestyi kansainvälisessä arvioinnissa

Uutiset, Lehdistötiedote

Kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta arvioi älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACCin toimintaa huhtikuussa 2018. Neuvottelukunnan arvion mukaan SMACCilla on erinomaiset edellytykset vaikuttaa vahvasti suomalaisen teollisuuden avainaloihin.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT perustivat vuonna 2015 uuden älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. Smart Machines and Manufacturing Competence Centre (SMACC) on nopeassa tahdissa kehittynyt joustavaksi tutkimuskeskukseksi, joka toteuttaa hankkeita tiiviissä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa.

  Kahden toimintavuoden jälkeen TTY ja VTT halusivat selvittää, kuinka menestyksekkäästi keskus on toteuttanut missiotaan edistää tutkimustoimintaa ja yhteistyötä älykkäiden koneiden ja valmistuksen aloilla toimivien yritysten kanssa.

Neuvottelukunta oli vaikuttunut TTY:n ja VTT:n SMACCille tarjoamista laboratoriotiloista ja huippuluokan tutkimuslaitteistosta. SMACCin tapa toteuttaa monitieteisiä hankkeita nuorten ja kokeneiden tutkijoiden välisenä yhteistyönä edistää pitkäjänteisesti keskuksen menestymistä myös tulevaisuudessa. SMACC tarjoaa erinomaiset puitteet ketterälle ja joustavalle tutkimustyölle.  

Neuvottelukunta suositteli yhteistyötä tekevien ryhmien sijoittamista ainakin väliaikaisesti saman katon alle. Tämä tehostaisi yhteistyötä entisestään. Lisäksi keskusta kehotettiin jatkossa kehittämään yhä innovatiivisempia toimintamalleja esimerkiksi teollisuusyhteistyöhön.

SMACCin strategiana on kehittää seuraavan sukupolven digitaalisia prosesseja sekä ihminen-konejärjestelmiä. Neuvottelukunta piti strategiaa kunnianhimoisena ja innovatiivisena. SMACC ja sen ohjausryhmä ovat tunnistaneet tieteellisten ja teollisten haasteiden monitieteisen luonteen ja saavuttaneet kriittisen massan keskittämällä eri alojen osaamista TTY:ltä ja VTT:ltä. Neuvottelukunnan mukaan tämä tarjoaa vahvan pohjan eri tutkimusalojen tiekarttojen kehittämiselle.  

- VTT on sitoutunut tarjoamaan tehokkaasti palveluja kaikenkokoisille teollisuusyrityksille. Neuvottelukunnan raportissa korostuu SMACCin rooli tämän strategisen tavoitteen tukemisessa, kertoo VTT:n tutkimusjohtaja Kalle Kantola.

Huhtikuussa 2018 suoritetussa arvioinnissa tarkasteltiin SMACCin tutkimuksen laatua, sen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tutkimusympäristöä suhteessa alan johtaviin tutkimuskeskuksiin.  Neuvottelukunnalta toivottiin myös kehittämisehdotuksia tutkimuksen laadun ja toiminnan parantamiseen.

Arvioinnin suoritti alan asiantuntijoista koottu kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta, johon kuuluivat professori Ludger Frerichs (TU Braunschweig), professori Svetan Ratchev (Nottinghamin yliopisto) ja professori Rossi Setchi (Cardiffin yliopisto).

- TTY on sitoutunut SMACCin kehittämiseen. Loppuraportti osoittaa, että olemme oikealla tiellä rakentamassa aidosti kansainvälistä ja vaikuttavaa keskusta, sanoo TTY:n teknisten tieteiden tiedekunnan dekaani Pauli Kuosmanen.

Jaa
Kalle Kantola
Kalle Kantola