Älykäs energia ratkaisee puhtaan ja vähähiilisen tulevaisuuden

Artikkelit
Sanna Öörni

​Energiantuotannon, liikkumisen ja asumisen hiilidioksidipäästöt pitää nopeasti leikata lähes nollaan nykyisestä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Paras energia on käyttämätön energia. Päästöt vähenevät energiaa säästämällä, energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä. Vuonna 2030 uusiutuvan energian tulee kattaa Suomessa yli 55 % energian käytöstä.

Tuuli- ja aurinkoenergia ovat riippuvaisia säästä

Niiden käytön lisääminen vaatii joustavan energiajärjestelmän, joka tukee hajautettua energiantuotantoa ja mahdollistaa tasaisen energian saannin.

Puhtaampaan energiantuotantoon pääseminen edellyttää energiajärjestelmän päivittämistä. Tahdomme, että älykäs järjestelmä on kuluttajalle: kestävä, luotettava, joustava, edullinen.

Energiajärjestelmästä tulee joustava

Päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian määrä vaihtelee vuorokauden sisällä sekä vuodenajan ja sään mukaan. Älykäs sähköverkko onkin siksi joustava. Tuotanto ja kulutus kohtaavat energiavarastojen ja kulutusjoustojen avulla.

Virtuaalivoimalaitosta tarvitaan tasaamaan sähkön- ja lämmöntuotannon huipputehoja. Älykkäissä kiinteistöissä energiaa kuluu vain tarpeen mukaan ja oikea-aikaisesti. Rakennusten energiatehokkuus hyödyttää ympäristöä ja maksaa itsensä takaisin.

Miksi uutta energiajärjestelmää kannattaa testata Suomessa?

 • Energiamarkkinat ovat avoimet.
 • Käytössä on jo nyt uusinta teknologiaa.
 • Tuomme yhteen huippuosaamisen ja edistämme globaalien ongelmien ratkaisua.
 • Kiihdytämme innovaatioita luomaan uusia energiajärjestelmiä.

VTT koordinoi yli 60 muutoksentekijän innovaatioekosysteemiä Smart Otaniemeä.

Smart Otaniemi tuo yhteen nykyiset ja uudet energiatoimijat. Kumppaniverkosto tekee systeemisiä innovaatioita, jotka tarkastelevat energia-järjestelmien tulevaisuutta kokonaisuutena. Mahdollistamme kokeilut myös suoraan kuluttajien kanssa.

Smart Otaniemi -verkosto luo innovaatioita ja hyödyntää uusinta huippututkimusta

 • Testaa tulevaisuuden ratkaisuja ja tuo ne käytäntöön jo tänään.
 • Toimii uusien liiketoimintamallien testaus- ja innovaatioalustana.
 • Kutsuu kotimaiset ja kansainväliset muutoksentekijät mukaan avoimeen tutkimus- ja testausympäristöön.
Illustration of a smart city with buildings and wind and solar power plants

Pilottien avulla kohti uutta energiajärjestelmää

 • Joustavat paikalliset markkinat
 • Älykäs lataus sähköautoille
 • Korttelitason hybridienergiaratkaisut
 • Maailman hiljaisin jätteenkuljetus

Huippututkimus tukee kaupallisten ratkaisujen syntymistä erilaisten pilottien avulla. Smart Otaniemi luo mahdollisuuksia paikalliselle energian kysyntäjoustolle, jota yritykset ja asukkaat voivat hyödyntää arjessaan.

Esimerkkejä Smart Otaniemen piloteista

Älykäs lataus sähköautoille

Kehitämme sähköiseen liikenteeseen latausjärjestelmiä, jotka kytkeytyvät älykkäästi energiaverkkoon.

Korttelitason hybridienergiaratkaisut

Kiinteistöihin tarvitaan uusia käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiutuvan energian käytön ja varastoimisen. Hybridienergiaratkaisut mahdollistavat erilaisten energiamuotojen ja palvelujen yhdistämisen.

Maailman hiljaisin jätteenkuljetus

Pikalatauksella toimiva akkukäyttöinen jäteauto ja sähköinen kuormauslaite vähentävät jätteenkuljetuksen melu- ja päästöhaittoja.

Millaista vaikuttavuutta Smart Otaniemi tavoittelee?

Smart Otaniemi synnyttää uutta kansainvälistä liiketoimintaa älykkään energian ratkaisuihin. Toimijoiden välinen yhteistyö synnyttää uusia palveluja ja liiketoimintamalleja. Kansainvälinen yhteistyö eri alustojen ja ekosysteemien välillä vauhdittaa ilmastoystävällisten energiaratkaisujen synnyttämistä.

Energiajärjestelmästä tulee käyttäjäkeskeinen

 • Käyttäjä palkitaan energiaa säästävästä elämäntavasta.
 • Energiaa voi jakaa naapurin kanssa esimerkiksi hänen lomansa aikana.
 • Energiajärjestelmä on käyttäjälle huoleton ja huomaamaton ja säätää itseään automaattisesti.

Palvelut yhdistyvät

 • Liikkumiseen, asumiseen ja energiaan liittyvät palvelut nivoutuvat tiiviisti yhteen.
 • Vähäpäästöiset liikenneratkaisut toimivat sähköjärjestelmän joustavana osana.
Jaa
Sanna Öörni
Sanna Öörni
Business Development Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.