Aktiivisten vastuullisuustekojemme vuosi 2023

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Vuonna 2023 edistimme omaa vastuullisuuttamme usealla eri alueella aina ympäristöasioista turvallisuuteen ja diversiteettiin. Keskeiset vastuullisuustavoitteemme ovat tutkimuksen vastuullinen vaikuttavuus ja positiivinen hiilikädenjälki. Näiden lisäksi tarkastelemme vastuullisuuttamme kaikessa toiminnassamme, sillä se on keskeinen osa VTT:n strategiaa.

Vihreää kaukolämpöä ja vastuullista tutkimusta

Ympäristötoimissamme panostimme vuonna 2023 erityisesti energian käytön analysointiin ja seurantaan. Vihreään kaukolämpöön siirryimme Jyväskylän ja Bioruukin toimipisteissämme. Lisäksi aloitimme VTT:n biodiversiteettijalanjäljen analysoinnin, joka jatkuu kesäkuulle 2024 asti pro gradu -projektina. 

 

Yhteiskunnallisia ja hallinnollisia vastuullisuusparannuksiamme olivat korruption vastaisen raportointimenettelyn julkistaminen, alustavan arvion laatiminen VTT:n ihmisoikeusriskeistä sekä vastuullisia tutkimuskäytäntöjä teroittava Opinet-kurssi kaikille tutkimuspositioissa työskenteleville VTT:läisille.  

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) mukainen arviointi sisällytettiin nyt myös osaksi COP-prosessia (Commercial Offer Proposal), joka tukee kaupallisten projektien valmistelua. SDG-arvioinnilla varmistetaan tutkimuksen vastuullisuutta ja kestävän kehityksen edistämistä. 

Henkilöstön hyvinvointi on osa vastuullisuuttamme

Vuonna 2023 jatkoimme DEI-työtämme (diversity, equity, inclusion). Julkaisimme koko VTT:n kattavat DEI-ohjeet ja tavoitteet, jotka muun muassa ohjaavat meitä ottamaan ihmisten erilaiset taustat entistäkin paremmin huomioon. Lisäksi jatkoimme DEI-koulutusten tarjoamista kaikille VTT:läisille, ja hyödynsimme DEI-asioissa myös DEI Championejamme eli vapaaehtoisten kiinnostuneiden ryhmää, joka osaltaan auttaa DEI-työmme edistämisessä.  

 

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin saralla julkaisimme hybridityömallimme ja veimme sen käytäntöön. Julkaisimme niin ikään häirintää ja epäasiallista käytöstä ja niiden käsittelyä koskevat uudet toimintaohjeet ja järjestimme aiheeseen liittyviä koulutuksia. 

 

Panostimme erityisesti turvallisuuskulttuuriimme ja sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen: esimerkiksi järjestimme lukuisia turvallisuuskoulutuksia, paransimme laboratorioidemme turvallisuutta ja teimme VTT:läisten avulla ennätysmäärän turvallisuushavaintoja kaikissa tiloissamme. 

Entistä vastuullisempia asiakashankkeita

Vuonna 2023 laajensimme vastuullisuustavoitteiden seurannan toimintamallin koskemaan myös kaupallisia projektejamme. Oma- ja yhteisrahoitteiset projektit ovat olleet toimintamallin piirissä jo vuodesta 2022 alkaen, mutta nyt vastuullisuuden toteutumista seurataan entistä tarkemmin kaupallisissa projekteissakin. Lisäksi pilotoimme hiilikädenjäljen laskentaa muutamissa tutkimusprojekteissa. 

 

Laadimme myös riskienhallintaprosessin, jolla varmistetaan, että VTT työskentelee ainoastaan vastuullisten asiakkaiden ja asiakashankkeiden parissa. Sisäisesti seuraamme myös tarkasti maailmantilanteen kehittymistä ja eri maihin liittyviä riskejä.

Kohti ESRS:n mukaista vastuullisuusraportointia

Suurena ponnistuksena viime vuonna oli Euroopan kestävyysraportointistandardien mukaiseen vastuullisuusraportointiin valmistautuminen. Uuden vastuullisuusraportointidirektiivin (CSRD) mukainen vastuullisuusraportointi velvoittaa meitä vuoden 2025 tiedoista lähtien. Tähän liittyen laadimme ja julkaisimme kaksoisolennaisuusanalyysimme, arvoketjumme ja kirkastimme vastuullisuuden hallintomallimme.  

 

Olemme tähän saakka raportoineet vastuullisuudestamme GRI-mallilla (Global Reporting Initiative), ja laadimme vertailuanalyysin GRI:n ja ESRS:n välisten vaatimusten erosta ja siitä, mitä dataa VTT:n tulee vielä valmistella ESRS:ään siirtymistä varten. Koostimme myös alustavat ESRS:n mukaiset vastuullisuusmittarit ja -tavoitteet.  

Vuonna 2024 jatkamme vastuullisuusmatkaamme

Vuonna 2024 panostamme VTT:llä toimitusketjun vastuullisuuteen, niin ympäristö- kuin ihmisoikeusriskitkin huomioiden. Sisäisesti erityisesti työturvallisuuskulttuuri on meillä jatkuvan kehittämisen kohteena, sillä VTT:läisten ja kumppaneidemme turvallinen työskentely on meille prioriteetti.  

 

Lisäksi valmistaudumme CSRD:n mukaiseen vastuullisuusraportointiin niin datan keruun kuin sisäisten prosessien osalta. 

 

Tämän vuoden aikana tarkastelemme ja päivitämme myös koko VTT:n kattavat vastuullisuustavoitteet ja indikaattorit. 

 

Voit lukea lisää vastuullisuudestamme vuosi- ja vastuullisuusraportistamme.

Jaa
Leena Viitanen
Leena Viitanen
Communications Manager