15 miljoonan euron EU-hankkeessa luodaan optimoitu malli tekstiilijätteen määrän vähentämiseksi 80 %:lla

Uutiset

VTT koordinoi EU:n rahoittamaa hanketta, jossa luodaan uudenlainen tietopohjainen malli tekstiilikierrätyksen optimointiin. Hankkeessa on mukana 20 organisaatiota kymmenestä maasta, jotka kehittävät yhdessä taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tekstiilijätteen määrän vähentämiseen.

Ratkaisujen löytäminen tekstiilijätteen kierrätykseen on sekä Eurooppaa koskeva että maailmanlaajuinen haaste, sillä nykyisellään vain alle 1 % tekstiileistä kierrätetään takaisin tekstiilien raaka-aineeksi. Euroopan komissio on nostanut tekstiilit yhdeksi kiertotalouden pääpainoalueista, mikä edellyttää sekä teknologioiden että infrastruktuurin kehittämistä.

tExtended-hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan tehokkaita tekstiilien keräys-, hyödyntämis- ja kierrätysprosesseja.  Nämä prosessit yhdistetään digitaalisiin työkaluihin ja tietopohjaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat tekstiilien kestävää kiertokulkua.

”Tarkoituksemme on luoda yleissuunnitelma ja malli kestävälle tekstiilien ekosysteemille. Pyrimme optimoimaan tekstiilivirtoja niin, että materiaalien arvo pystytään säilyttämään turvallisella ja talouden ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kehitystyön ja pilotoinnin avulla, sekä selvittämällä ratkaisuiden monistettavuuden uskomme mahdollisuuteen vähentää tekstiilijätteen määrää 80 %:lla”, toteaa hankkeen koordinaattori Pirjo Heikkilä Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä.

Huolimatta useista tekstiilivirtoihin liittyvistä tutkimuksista viime vuosina, infrastruktuuri ja tiedon systemaattisen keräämisen ratkaisut edelleen puuttuvat. Euroopan unionin Horizon Europe tutkimus ja innovaatio -ohjelman kautta rahoitettu 4-vuotinen hanke pyrkii rakentamaan tietämykseen perustuvaa ja digitaalista ekosysteemiä.

Hankkeen ratkaisujen avulla voidaan luoda työpaikkoja sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.  Paikallistoimijoita osallistetaan ratkaisuiden testaamiseen ja yhteistyöllä varmistetaan mallin toimivuus ja erityisesti myös uudelleen käyttöön soveltuvien tekstiilituotteiden tehokas kierto.

Hankkeen tuottama tieto tekstiilien kiertotalouden ratkaisuista edistää vihreää ja digitaalista siirtymää ja tukee samalla eurooppalaista tekstiilialaa luomalla uutta liiketoimintaa sekä kasvattamalla sen kilpailukykyä ja resilienssiä.

Lisätietoa:

Pirjo Heikkilä, erikoistutkija, projektipäällikkö, VTT, [email protected].

Seuraa tExtended hanketta Twitter, LinkedIn, Instagram, ja Facebook.

Jaa
Pirjo Heikkilä
Pirjo Heikkilä
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?