“100 Careers to Save Our Planet” – Kestävä huominen tarvitsee seuraavan sukupolven naisten ja ei-binääristen ääntä

Blogit
Andrea Aguilar Sanchez

Kuvittelitko ikinä päätyväsi nykyiseen työhösi? Oliko sinulla 16-vuotiaana mitään käsitystä siitä, mitä tulisit tekemään päivittäin työssäsi ja miten muuttaisit muiden elämää? ”100 Careers to Save Our Planet” -hanke innostaa nuorempia sukupolvia unelmoimaan ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Miten löysin paikkani tutkimusmaailmasta

Pidän itseäni onnekkaana, sillä äitini herätti mielenkiintoni matematiikkaan ja luonnontieteisiin jo varhaisessa vaiheessa saaden ne tuntumaan hauskalta leikiltä. Uravalintojen edessä tunsin kuitenkin olevani hukassa, sillä minulla ei ollut esikuvia tutkimustyötä tekevistä naisista. Ainoa roolimallini oli costaricalainen astronautti, joka oli inspiroiva mutta aika saavuttamattomissa oleva hahmo.

Urapolkuni ei edennyt suoraviivaisesti, sillä jätin kemian kandidaattiopinnot kesken työskennelläkseni pakkausinsinöörinä lääkinnällisiä laitteita valmistavan teollisuuden parissa. Työpaikan vakaudesta ja kasvumahdollisuuksista huolimatta koin, että jotain puuttui. Päätin lähteä tekemään maisteriopintoja Espanjaan ja Ruotsiin, jossa pääsin kosketuksiin tutkimusmaailman kanssa ensimmäisen kerran. Kokemus oli silmiä avaava, ja pääsin tutustumaan sellaiseen yhteisöön ja resursseihin, joiden olemassaolosta en ollut tiennyt mitään.

Palasin Costa Ricaan, mutta haikailin tutkijanuran perään. Unelmani sai minut hakemaan Ruotsiin materiaalikemian tohtoriohjelmaan, jossa keskityttiin vedenkäsittelyn kestäviin ratkaisuihin. Nyt työskentelen tutkijana VTT:n Bioinspired Materials -tiimissä, jossa pyrimme kehittämään selluloosamateriaaleja korvaamaan fossiilisia muoveja. Olen myös jäsenenä Homeward Bound -johtajuusohjelmassa, joka on auttanut minua selkiyttämään arvojani ja visiotani sekä sovittamaan ne yhteen yksityis- ja työelämäni tavoitteiden kanssa.

Kun tarkastelen yli 20 vuoden pituista urapolkuani, koen, että ohjauksella ja roolimalleilla on ollut tärkeä merkitys. Polkuni tutkimuksen pariin on ollut pitkä ja mutkitteleva, mutta on johdattanut minut lopulta rooliin, jossa intohimoni kestävien ratkaisujen kehittämistä kohtaan pääsee kukoistamaan.

Homeward Bound -ohjelma ja ”100 Careers to Save Our Planet” vahvistavat seuraavan sukupolven naisten ja ei-binääristen henkilöiden asemaa

Olin motivoitunut liittymään Homeward Bound (HB) -johtajuusohjelmaan, sillä se on suunnattu erityisesti uran eri vaiheissa oleville naisille ja ei-binäärisille henkilöille, joilla on STEMM (luonnontieteet, teknologia, tekniikka, matematiikka ja lääketiede) -tausta. Ohjelmassa ei keskitytä pelkästään johtajuuteen ja strategiaan vaan siinä paneudutaan myös suoraan näiden ryhmien kohtaamiin esteisiin, kuten inkluusion ja diversiteetin vähäisyyteen sekä lasikattoihin.

Minä ja kuusi muuta naista kolmelta eri mantereelta kehitämme HB-ohjelmassa yhteistä vaikuttavuushanketta ”100 Careers to Save Our Planet”. Rakennamme verkko-oppaan, jossa eri STEMM-alojen johtavat naiset ja ei-binääriset henkilöt tuovat esiin tärkeän roolinsa kestävän tulevaisuuden luomisessa. Oppaan avulla pyritään innostamaan lukio- ja yliopisto-opiskelijoita sekä nuoria ammattilaisia, jotka ovat tekemässä kouluaineita, yliopistokursseja ja uravalintoja koskevia tärkeitä päätöksiä. Opas tarjoaa tietoa kullekin uralle pääsemisen edellyttämistä taidoista ja pätevyyksistä. Aloite sai alkunsa tarpeesta, jota itse koimme kasvaessamme STEMM-rooleihin. Siihen vaikutti myös tarve muuttaa maailmankuvaa, joka oli jäänyt rajalliseksi erilaisista todellisuuksista saatujen kokemusten puutteen vuoksi.

HB-verkosto on tarjonnut minulle turvallisen yhteisön, jossa olen voinut kehittyä ihmisenä. Sen ansiosta olen voinut luoda suhteita maailman johtaviin tutkijoihin, jotka haluavat minun tapaani suojella planeettaamme ja edistää tasa-arvoa sekä sitoutuvat parempaa maailmaa edistävään johtajuuteen.

Andrea AguilarSánchez

100 uraa -hankkeen tulevaisuus

Verkko-oppaan rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Pyrimme luomaan digitaalisen alustan ja kääntämään oppaan eri kielisille puhujille. Tutkimme myös mahdollisuutta saada rahoitusta STEMM-alojen yrityksiltä jatkokehitystä varten. Valmis opas tulee olemaan ilmainen resurssi, joka auttaa nuoria pohtimaan, miten he haluavat vaikuttaa planeettamme tulevaisuuteen uransa kautta ja miten he voivat saavuttaa tavoitteensa.

Oppaan linkki päivitetään tähän, kun se on julkaistu.

About Andrea Aguilar-Sánchez

Andrea Aguilar-Sánchez syntyi Costa Ricassa, jossa hän suoritti materiaalitieteen ja -tekniikan kandidaatin tutkinnon Costa Rican Institute of Technologyssa. Sen jälkeen hän suoritti Katalonian teknillisessä korkeakoulussa (Espanja) ja Luulajan teknillisessä yliopistossa (Ruotsi) maisterin tutkinnon, jossa hän keskittyi biopohjaisiin polymeerimateriaaleihin ja -komposiitteihin. Andrea Aguilar-Sánchez suoritti tohtoriopintonsa Tukholman yliopiston (Ruotsi) materiaalikemian laitoksella. Hän työskentelee tällä hetkellä VTT:llä Bioinspired Materials -tiimissä ja on maailmanlaajuisen HB8-kohortin jäsen.

Jaa
Andrea Aguilar Sanchez
Andrea Aguilar Sanchez
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Tiesitkö, että voimme käyttää eläviä soluja tarvitsemiemme kemikaalien, materiaalien ja ruoan tuottamiseen? Voimme saada esimerkiksi mikrobisolut valmistamaan silkkitoukan silkkiä, kananmunan valkuaista tai biohajoavaa biomuovia.