Teollinen biotekniikka

Tutkimusosaaminen

VTT on yksi maailman johtavista tutkimuslaitoksista, joka kehittää tuotanto-organismeja ja entsyymejä asiakkailleen eri puolilla maailmaa. VTT:llä on vahva entsymologian, metabolian muokkauksen ja tuotantoprosessien osaaminen sekä korkeatasoinen laitteisto ja mittausvälineistö.

Biotekniikka mullistaa teollisuutta. Lähitulevaisuudessa tullaan näkemään jännittäviä ja jopa villejä biotekniikan sovelluksia, palveluita ja tuotteita. Biotekniikka on yhä enemmän osa kuluttajien arkielämää ja uudistaa teollisuuden prosesseja. Muutoksen kokevat muun muassa kemianteollisuus, energia-ala sekä elintarvike-, lääke-, sellu- ja paperiteollisuus.

Synteettistä DNA:ta voidaan käyttää entistä tehokkaampien tuotanto-organismien valmistamiseen. 

Monialaiset tiimimme työskentelevät yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta voimme luoda kestävän kehityksen mukaisia teollisen biotekniikan ratkaisuja. Uusinta tekniikkaa edustavissa laitoksissamme tutkitaan proteiinien tuotantoa, entsyymien ominaisuuksien parantamista, organismien metabolian muokkausta sekä fermentointiteknologioita. Työn tukena on vahva genomiikan, systeemibiologian ja biologian matemaattisen mallituksen osaaminen.

Teollisessa biotekniikassa on kyse elävien organismien ja niiden tuottamien proteiinien sekä entsyymien käytöstä teollisessa tuotannossa. Ala kehittyy nopeasti viime vuosien tieteellisten löytöjen ja teknologian kehityksen ansiosta. Olemme vahvoja myös synteettisessä biologiassa, joka mahdollistaa tuotantomikrobien suunnittelun tietokonemallien avulla ja niiden rakentamisen halutunlaisiksi pohjautuen suunnittelemaamme geneettiseen DNA-koodiin. Tällä tavoin voimme luoda uusia tuotteita, esim. biomateriaaleja, ja entistä tehokkaampia tuotanto-organismeja ja -prosesseja. 

Jaa
Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead, Industrial Biotechnology and Food