VTT:n hankkeessa luotiin osaamista sairauksien riskimallien kehittämiseen

Projektiuutiset

Suomen väestöstä kertyy valtavasti terveysdataa, jota voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin monien sairauksien riskien tunnistamiseen. VTT:n DigiTerveSavo 1 -hankkeessa kehitettiin konsepti riskimallien rakentamiseen perusterveydenhuollon rekisteridatan pohjalta ja demoversio muistisairauksien riskintunnistamistyökalulle.

Ihmisistä kertyy paljon tietoa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmiin. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin ennustettaessa riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten muisti- tai keuhkosairauksiin. Sairauksien varhainen tunnistaminen auttaisi ohjaamaan riskihenkilöt nopeammin oikealle hoitopolulle, mikä parantaisi terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä.

– Sairauden alkuvaiheessa ihmiset käyttävät pääasiassa perusterveydenhuollon palveluita. Siksi myös sairauksien varhaiseen tunnistamiseen tähtäävien ennustemallien pitäisi perustua perusterveydenhuollon rekisteriaineistoihin, sanoo DigiTerveSavo 1 -hankkeen projektipäällikkö Jouni Ihalainen.

– Datan hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin uusia, terveydenhuollon ammattilaisten käyttämiin tietojärjestelmiin integroituja työkaluja. Riskimallien kehityksessä on huomioitava, että malli perustuu kliinisesti relevantteihin muuttujiin ja vastaa hoitohenkilöstön tarpeisiin, sanoo tutkimusprofessori Markus Forsberg VTT:ltä.

Ketterä käyttöympäristö riskimallien rakentamiseen

VTT:n terveysdata-analytiikkatiimillä on laaja osaaminen tekoälyyn pohjautuvien menetelmien hyödyntämisestä terveysdatan analytiikassa ja terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa tukevien työkalujen kehittämisessä. Tätä osaamista hyödynnettiin DigiTerveSavo 1 -hankkeessa muistisairauksien riskiä ennustavan mallin kehittämisessä.

Terveysdatan tutkimuskäyttöä säätelee toisiolaki, mikä edellyttää datan käsittelyä tietoturvallisessa käyttöympäristössä. DigiTerveSavo 1 -hankkeessa ympäristöksi valittiin Pohjois-Savon hyvinvointialueen T3 tutkijan työtila, joka on yksi yhdeksästä Valviran tietoturva- ja tietosuojavaatimukset täyttävästä toisiokäyttöympäristöistä.

– DigiTerveSavo 1 -hanke on ollut mukana testaamassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietoturvallisen käyttöympäristön toimivuutta laajan terveysdata-aineiston käsittelyssä ja tekoälyyn perustuvien analytiikkatyökalujen käytössä, kertoo Ihalainen.

Demoversio muistisairauksien riskin ennustamiseen

DigiTerveSavo 1 -hankkeessa kehitettiin demoversio tekoälyyn pohjautuvasta muistisairauden riskiennustemallista. Malli perustuu noin 26 000 yli 65-vuotiaan kuopiolaisen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietoihin. 

– Datasta voidaan tunnistaa varhaisia riskitekijöitä, kuten muutoksia palveluiden käytössä tai tutkimuksia ja laboratoriomittauksia, jotka ovat yhteydessä myöhemmin diagnosoitavaan muistisairauteen. Näin voidaan luoda malli, joka tunnistaa suurella todennäköisyydellä muistisairauden riskin, selvittää Forsberg.

Ennustemallin kehittämisessä huomioitiin erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden käyttöä koskevat tiedot sekä pyrittiin löytämään uusia muuttujia muistisairauden riskien ennustamiseen. Demoversio tunnistaa jo paljon sote-palveluita käyttävät henkilöt, joilla on muistioireita, mutta ei muistisairausdiagnoosia. Seuraavassa vaiheessa riskiennustemallia on tarkoitus kehittää tunnistamaan myös henkilöitä, joilla ei vielä ole selviä muistioireita. 

Laajat sovellusmahdollisuudet sairauksien ennustamisessa

Hankkeessa saavutettu osaaminen avaa mahdollisuuksia muidenkin kroonisten sairauksien riskien ennustamiseen. Mallit ovat hyödyksi erityisesti sellaisten sairauksien kohdalla, joiden oireistoa on vaikea tunnistaa ja joihin ei vielä ole parantavaa hoitoa. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt keuhko- ja syöpäsairaudet.

Hankkeessa testattiin riskimallikonseptin toimivuutta yhden hyvinvointialueen data-aineistolla. Konseptin laajempi hyödyntäminen edellyttää ennustemallin validointia useita hyvinvointialueita kattavalla data-aineistoilla.

– Hanke on tuottanut VTT:lle vahvaa osaamista perusterveydenhuollon dataan perustuvien sairauksien riskimallien kehittämisessä. Haluaisimme jatkaa kehitystyötä lääkärien ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajien kanssa ja pilotoida riskimallia käytännössä, Forsberg toteaa.

DigiTerveSavo 1 -hanketta rahoitetaan EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelman määrärahoista.

DigiTerve Savo EU logot
Share
Markus Forsberg
Markus Forsberg
Research Professor
Jouni Ihalainen
Jouni Ihalainen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Sykemittarit ja älykellot ovat vasta alkusoittoa. Entä jos älylaitteesi osaisi kertoa pulssisi lisäksi, missä vaiheessa pyörälenkkiä kannattaa hörpätä urheilujuomaa, jotta jaksat polkea pidempään?