VTT, Metropolia ja Ilmatieteen laitos auttavat pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä

Projektiuutiset

Vihreä siirtymä ja ilmastohaasteiden ratkaiseminen edellyttävät pk-yrityksiltä uudenlaista osaamista ja toimintamalleja, jotta vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin käytännön ratkaisuihin päästään. Yhdessä Metropolian ja Ilmatieteen laitoksen kanssa VTT toteuttaa Euroopan aluekehitysrahaston "Carbon Busters" -hankkeen auttamaan Uudenmaan pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Hankkeessa luodaan asiantuntijaverkosto, käynnistetään innovaatioekosysteemin eli alueellisen yhteistyöverkoston toiminta sekä luodaan toimintamalli, jolla asiantuntijuus, tutkimustulokset ja kaupallistamisen kynnyksellä olevat innovaatiot saatetaan pk-yritysten hyödynnettäviksi. Innovaatioekosysteemiä ja toimintamallia pilotoidaan 30–50 ilmastohaasteisiin liittyvässä yritysprojektissa, jotka toteutetaan Metropolian uudessa avoimessa oppimisympäristössä, Hiilitallissa.

VTT toimii hankkeessa asiantuntijana power2x- (esim. sähköpolttoaineet), hiilensidonnan ja puhtaan liikkumisen teemoissa. VTT osallistuu myös innovaatioekosysteemin ja siihen liittyvän viestintäalustan kehittämiseen. Tavoitteena on tiivistää tutkimuksen, koulutuksen ja pk-sektorin välistä yhteistyötä kartoittamalla innovaatioekosysteemin, Hiilitallin ja VTT Bioruukin puhtaan energian pilotointikeskuksen mahdollisuuksia ja toimintoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. VTT on laajentamassa Espoon Kiviruukissa sijaitsevan Bioruukkia puhtaan energian pilotointikeskuksella, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on palvella Uudenmaan pk-yrityksiä.

Hankkeen yhteydessä Metropolia järjestää Hiilitallin avajaiset, jotka järjestetään avoimena tilaisuutena Myyrmäen kampuksella 24.1.2024. Lisätietoa tilaisuudesta.

Uudenmaan liiton ja Euroopan unionin logot
Share
Janne Lehenkari
Janne Lehenkari
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.