VTT koordinoi 6G-Cloud-hanketta edistääkseen 6G-tutkimusta Euroopassa

Projektiuutiset

VTT koordinoi 6G-Cloud-hanketta uusimmasta Smart Networks and Services Joint Undertaking eli SNS-yhteisyrityshausta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja 6G-teknologioita varten Euroopassa.

VTT aloittaa uuden SNS-yhteisyrityshankkeen, 6G-cloudin, 1.1.2024. Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja validoida keskeisiä teknologioita tekoälyyn perustuvan ja pilviystävällisen järjestelmäarkkitehtuurin toteuttamiseksi pilvijatkumon yläpuolella.

6G-Cloud tutkii innovatiivisia lähestymistapoja järjestelmäarkkitehtuurin sekä palvelukeskeisen radioyhteysverkon (RAN), ydinverkon ja verkonhallintaratkaisujen alalla. 6G-Cloudin tavoitteena on täyttää 6G-vaatimukset, jotka koskevat suorituskykyä, älykkyyttä, joustavuutta, energiatehokkuutta ja äärimmäistä resurssitehokkuutta.

6G-Cloud on yksi uusista 27 tutkimus-, innovaatio- ja kokeiluhankkeista, joita SNS-yhteisyritys rahoittaa. Ne aloittavat toimintansa 1.1.2024. Kaikki hankkeet ovat merkittävä askel kohti älykkäiden verkkojen ja palvelujen edistämistä, läpimurtoinnovaatioiden, kokeilualustojen ja laajamittaisten kokeilujen tarjoamista, maailmanluokan tutkimuksen edistämistä ja maailman digitaalisen verkottuneen tulevaisuuden luomista.

Toisen hakukierroksen myötä SNS-yhteisyritys on siirtymässä kohti yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja järjestelmän optimointia sekä integroimassa mikroelektroniikkaa ja kestävyyttä keskeisiksi ulottuvuuksiksi. Tavoitteena on kehittää ensiluokkaisia 6G-teknologiavalmiuksia kaikkialla Euroopassa standardointitoimien edistämiseksi. 

Yleiskatsaus uuteen SNS-yhteisyrityksen hankesalkkuun

Kussakin voittajahankkeessa tutkitaan innovatiivisia lähestymistapoja. Ne kattavat laajan kirjon 6G-aloja. Riippumattomista ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointikomitea arvioi ehdotukset huippuosaamisen, vaikutuksen sekä täytäntöönpanon laadun ja tehokkuuden kriteerien perusteella. Erilaiset hankkeet takaavat monitahoisen lähestymistavan 6G-haasteisiin vastaamiseen ja lupaavat monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja:

  • Järjestelmäarkkitehtuuri: Vahvistetaan 6G-verkkojen taustarakennetta luotettavuuden, mukautuvuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.
  • Langattomat viestintätekniikat ja signaalinkäsittely: Tutkitaan edistysaskeleita, kuten Terahertz-viestintää ja integroituja viestintää aistivia malliesimerkkejä.
  • Viestintäinfrastruktuurin teknologiat ja laitteet: Fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin vahvistaminen ja laajentaminen uusien 6G-teknologioiden tueksi.
  • Luotettavat palvelut ja älykäs tietoturva: Varmistetaan turvallinen siirtyminen 6G:hen, jossa etusijalle asetetaan käyttäjien tietosuoja ja yksityisyys.
  • Mikroelektroniikkaan perustuvat ratkaisut 6G-verkoille: Kehittyneiden mikroelektroniikkaratkaisujen kehittäminen ja validointi 6G-verkoissa.
  • EU:n ja Yhdysvaltojen 6G-tutkimus- ja innovointiyhteistyö: Edistetään teollisuudenalojen, akateemisten laitosten ja sääntelyelinten välistä synergiaa kokonaisvaltaisen 6G-kehityksen edistämiseksi.
  • Täydentävä SNS:n kokeellinen yleiseurooppalainen yhteinen infrastruktuuri: 6G:n yleiseurooppalaisen kokeellisen infrastruktuurin luominen ja laajentaminen. Tavoitteena 6G:n kokonaisarkkitehtuurien validointi.
  • SNS:n yhteiskunnalliset haasteet: 6G:n laajempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin puuttuminen sen varmistamiseksi, että teknologian kehitys vastaa yhteiskunnallisia tarpeita ja hyötyjä.
  • Suuren SNS-mittakaavan kokeiluversiot ja pilottiversiot toimialaratkaisuilla: 6G-teknologioiden siirtäminen tosielämän sovelluksiin eri aloilla, kuten verkottuneessa ja automatisoidussa liikkuvuudessa, terveydenhuollossa, älykkäissä kaupungeissa, koulutuksessa ja maataloudessa.

 

EU:n rahoitus tälle uudelle salkulle Horisontti Eurooppa -ohjelmasta on 130 miljoonaa euroa. SNS:n kolmas haku on tarkoitus avata tammikuussa 2024. Vuoden 2024 T&I-työohjelma on tarkoitus julkaista marraskuussa.

Tietoa SNS-yhteisyrityksestä

European Smart Networks and Services JU eli SNS-yhteisyritys (englanniksi) on vuonna 2021 Euroopan unionin neuvoston asetuksella N:o 2021/2085 perustettu yhteisyritys. Tätä EU-kumppanuutta johtavat yhdessä Euroopan komissio ja 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA) (englanniksi). Julkisten ja teollisuuden etujen yhdistelmä tekee SNS-yhteisyrityksestä oikean foorumin yhteistyölle ja oikean välineen maailmanluokan tutkimuksen ja tulevan sukupolven verkkojen ja palvelujen innovoinnin edistämiselle. SNS-yhteisyrityksen kaksipilarinen lähestymistapa, jolla tuetaan 5G:n käyttöönottoa ja 6G-järjestelmien edistynyttä tutkimusta, luo jatkuvuutta EU-toimijoille. Se tarjoaa lisäksi konkreettista taloudellista tukea parhaalle tutkimukselle, pk-yrityksille ja teollisuudelle EU:n toimitusketjun vahvistamiseksi. SNS-yhteisyritys edistää jäsenvaltioiden yhdenmukaistamista ja synergioita 6G-tutkimus- ja innovointiohjelmissa sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä.

SNS-yhteisyritys pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kohti kestäviä, häiriönsietokykyisiä ja ilmastoneutraaleja verkkoinfrastruktuureja ja -palveluita. EU:n yhteenlaskettu rahoitus SNS-yhteisyrityksen ensimmäiselle ja toiselle haulle Horisontti Eurooppa -ohjelman alla on noin 380 miljoonaa euroa.

Lisätietoja SNS-yhteisyrityksestä osoitteessa https://smart-networks.europa.eu (englanniksi).

Seuraa SNS-yhteisyritystä LinkedInissä (englanniksi) ja lue uusinta tietoa hankkeiden kehityksestä Twitterissä  (englanniksi). Jäivätkö InfoDays- tai uusin SNS-esitys väliin? Selaile tätä YouTube-kanavaa (englanniksi). 

Share
Tao Chen
Tao Chen
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.