Vastuullisuustiedon jakaminen parantaa suomalaisen laivanrakennusverkoston kilpailukykyä

Projektiuutiset

VTT on aloittanut yhteistyössä Turun yliopiston kanssa SusFlow-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen laivanrakennusverkoston kehittymistä entistä avoimemmaksi, kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi tukemalla laivaprojekteihin toimittavia yrityksiä tuomaan monipuolisemmin esiin vastuullisuuteen vaikuttavia prosesseja ja ratkaisuja.

Sustainability Through Information Flows (SusFlow) -hanke on monitieteellinen lähestymistapa vastuullisuustiedon keräämiseen laivanrakennusverkostosta sekä sen hyödyntämiseen koko aluksen elinkaaren ajalta. Hankkeessa edistetään vastuullisuustiedon keräämistä tuotannosta ja parannetaan tiedonkulkua toimittajaverkoston osapuolten välillä, mikä lisää verkoston valmiuksia raportoida vastuullisuudesta kiristyvien standardien mukaisesti.

Hankkeessa kartoitetaan erilaisten laivanrakennusverkoston yritysten strategisia ja operatiivisia valmiuksia vastuullisuuden kannalta relevantin tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tarkoituksena on tunnistaa keinoja, joilla toimijoita voidaan tukea kehittämään teknisiä ja laskennallisia prosesseja jotta vastuullisuustieto, kuten hiilijalanjälki ja muut indikaattorit, ovat välitettävissä eri toimittajaverkoston tasoilta toiselle. Näin koko rakentamisaikainen vastuullisuusvaikutus esimerkiksi tiedetään aluksen myöhemmissä elinkaaren vaiheissa.

- VTT pääsee hyödyntämään projektissa vahvaa osaamistaan ympäristökestävyydessä ja verkostojen elinkaariarvioinnin kehittämisessä, sanoo projektipäällikkö Saara Hänninen.

Verkostoyritysten yhteistyö edistää suomalaisen meriteollisuuden asemaa

Tutkimushanke selvittää myös, mitä keinoja verkostolla on viestiä ja vaikuttaa asiakkaiden ja sidosryhmien vastuullisuuteen liittyviin odotuksiin ja vaatimuksiin, jotta projektin osapuolilta voidaan edellyttää sitoutumista vastuullisuustavoitteisiin. Lisäksi hankkeessa tutkitaan uudenlaisen teknologian mahdollisuuksia vastuullisuuden osoittamiseen.

- Suomalaiset teollisuusyritykset toimivat usein jo valmiiksi hyvin vastuullisesti mm. energiankulutuksen osalta. Tietoja on kuitenkin näytettävä eteenpäin ja ylipäätään valmiuksia läpinäkyvyyteen on kehitettävä toimittajaverkoston ja sen ohjaamisen kannalta. Läpinäkyvyyttä parantamalla toimijoilla on lisäksi mahdollisuus kohdentaa omia kehittämistoimenpiteitä vaikuttavammin, jotta risteilylaivan hiilijalanjälkeä saadaan pienemmäksi myös käytön ajalta. Tätä tarvitaan matkalla kohti hiilineutraalia laivaa, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja Teijo Lehtonen Turun yliopistosta.

Verkostoyritysten välinen strateginen yhteistyö edistää suomalaisen meriteollisuuden asemaa globaalina suunnannäyttäjänä ja auttaa sitä vastaamaan ja vaikuttamaan kiristyviin vastuullisuusvaatimuksiin. Kotimaisesta verkostosta lähtevien uusien ideoiden kehittäminen ja viestiminen alan vallitseviksi käytännöiksi on keskeistä.

SusFlow-hankkeen päärahoittajana on Business Finland ja se liittyy Meyer Turun vetämään NEcOLEAP-veturiohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää ilmastoneutraalia risteilyalusta. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat Turun yliopisto sekä VTT Oy. Yritysosapuolia ovat Evac Oy, Meyer Turku Oy, Lautex Oy, Oy NIT Naval Interior Team Ltd, ALMACO Group Oy, Smartpipe System Oy, Piikkio Works Oy, SSAB Europe Oy, Semantum Oy, Paattimaakarit Oy, Royal Caribbean Group sekä Meriteollisuus ry.

- Meyer Turun telakan verkostossamme on yli tuhat suoraa toimittajayritystä ja suurin osa rakennettavan risteilyaluksen arvosta tulee verkostostamme, joten näillä yrityksillä on suuri vaikutus myös kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. Vastuullisuus on tärkeä osa kilpailukykyämme. SusFlow-tutkimushanke tulee edistämään vastuullisuuden läpinäkyvyyttä, mitattavuutta ja jalkautumista niin telakan kuin verkostoyrityksien tasolla, sanoo tuotekehitysinsinööri Jami Kuusisto Meyer Turulta.

 

Share
Saara Hänninen
Saara Hänninen
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.