Tulevaisuuskestävä puurakentaminen vaatii rakennusalan uudistumista

Projektiuutiset

Puukerrostalojen rakentaminen on polkenut pitkään paikallaan julkisen sektorin monista tukitoimista huolimatta. VTT:n strategisen ennakoinnin hanke STRA4 selvitti puurakentamisen tulevaisuuden mahdollisuuksia alan edelläkävijöiden näkökulmasta. Puurakentamisen tulevaisuusvisioissa keskiöön nousevat rakennusalan omat toimet sekä yhteistyö standardien kehittämiseksi, hybridirakentamisen lisäämiseksi ja puun hyvän imagon hyödyntämiseksi.

Tutkimuksessa haastateltiin rakennusyrityksiä, asiantuntijoita ja tilaajia, jotka tunnistettiin puurakentamisen edelläkävijöiksi Suomessa. Tutkimuksen perusteella, edelläkävijät arvostavat (1) vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, (2) arkkitehtuuria sekä (3) puumateriaalia. Lisäksi heillä on tahtotila edistää puurakentamista ja vähähiilisyyttä omassa organisaatiossaan, mutta myös laajemmin toimialalla. Heitä yhdistää myös valmius uudistua, kokeilla uusia toimintatapoja ja rakentaa uudenlaisia arvoverkkoja ja yhteistyömalleja. Osaamiseen panostamisessa ja sen kehittämisessä edelläkävijöissä on kuitenkin havaittavissa eroja.

Tutkimuksemme perusteella puurakentamisen lisääntymistä hidastaa lukuisat haasteet, kuten alalla edelleen vallitseva betonirakentamisen perinne. Tämä näkyy niin toimintatavoissa, liiketoimintamalleissa kuin arvostuksissakin. Siksi alalla tarvitaan toiminta- ja ajattelutavan muutosta, uudenlaista yhteistyötä toimijoiden välillä sekä rohkeutta ja avoimuutta uudelle. Näiden edelläkävijöiden ominaisuuksien on vahvistuttava kaikilla puurakentamisen toimijoilla. Rakennusalan syvässä istuvia perinteitä ei ole helppo muuttaa, mutta se näyttää olevan ainoa tie kohti tulevaisuuskestävää puurakentamista. 

– Tulevaisuuden ennakointi mahdollistaa liiketoiminnan kehityksen suuntaamisen sekä tarjoaa erinomaisen näkemyksen potentiaalisista asiakastarpeista, toteaa tutkimuksesta liiketoiminnan kehitys- ja asiakaskokemusjohtaja Jussi Björman STRA4-hankkeeseen osallistuvalta Metsä Woodilta.

Share
Maarit Halttunen
Maarit Halttunen
Janne Lehenkari
Janne Lehenkari
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.