Suomalaiset yritykset vauhdittavat globaaleja mobiilipalvelujen robottimarkkinoita innovaatioekosysteemillä, jonka puitteissa kehitetään monikäyttöisiä robottiratkaisuja ja uudenlainen operaattoriliiketoimintamalli

Projektiuutiset

VTT on käynnistänyt MURO-nimellä tunnetun hankkeen (Multi-purpose Service Robotics as Operator Business eli vapaasti käännettynä "monikäyttöinen palvelurobotiikka operaattoriliiketoimintana). Hankkeessa ovat mukana seuraavat liikkuvia robotiikkaratkaisuja, ohjelmistoja ja B2B-palveluita tarjoavat yritykset: Avertas Robotics, Dimalog, GIM Robotics, K. Hartwall, KONE, Navitec Systems, Solteq, Telia ja Trombia Technologies. Business Finlandin rahoittaman yhteisen innovaatioprojektin tavoitteena on uudistaa radikaalisti robotiikka-alan liiketoimintaa ja edistää suomalaisten yritysten vientiä MURO-kokonaisratkaisuilla, jotka on kehitetty yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.

MURO-hankkeen tavoitteena on muuttaa palvelurobottien myynnin, hankinnan ja käytön tapoja. Yhteenliittymän pitkän aikavälin vision mukaan palvelurobotit ovat yhteiskäytössä useiden samoissa tiloissa toimivien asiakasyritysten kesken esimerkiksi hybridirakennuksessa, tehtaalla tai lentoasemalla. Uudenlaisen liiketoimintamallin ansiosta asiakkaat voivat ostaa MURO-palveluja kolmannelta osapuolelta, jonka yhden palveluluukun periaate liittyy esimerkiksi materiaalien käsittelyyn, siivoukseen, turvavalvontaan, tarkastuksiin ja huoltoon sekä asiakaspalveluun.

Monikäyttöiset robotit, jotka pystyvät suorittamaan laajempaa tehtävänkuvaa kuin vain yhteen tehtävään suunnitellut robotit, mahdollistavat paremman käyttöasteen ja takaisinmaksuajan asiakkaille. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mm. monikäyttörobottien toteuttamaa ympäristön havainnointia ja mallinnusta, MURO-robottilaivueiden ohjausta ja autonomista navigointia, tavaroiden manipulaatiota ja voimanhallintaa sekä datan hyödyntämistä robottien toiminnassa ja uusien palvelujen kehittämisessä. Robotteihin ja ohjelmistoihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö yhdistetään tuloksekkaasti asiakas-, liiketoiminta-, palvelu- ja UX-tutkimusnäkökulmiin, jotta kehitettyjen ratkaisujen kaupallistaminen onnistuu jatkossa.

MURO-hanke auttaa pirstaleista robotiikan liiketoiminta-alaa kasvamaan sekä suomalaisia yrityksiä saavuttamaan maailmanlaajuiset markkinat yhdessä. MURO-hankkeen operaattoripohjainen liiketoimintamalli varmistaa, että robotit ovat aina teknisesti luotettavia, turvallisia ja käyttäjäystävällisiä. Tämä kaikki lisää uskottavuutta, luottamusta ja sosiaalista hyväksyntää yhteiskunnan eri aloilla toimivia palvelurobotteja kohtaan.

KaksivuotinenMURO-hanke on käynnissä 30.3.2023 saakka. Yhteisen innovaatiohankkeen kokonaisbudjetti on noin 4,9 miljoonaa euroa. 

Seuraa tiedotteitamme ja uutisia syksyn 2021 kehityksestä!

Lisätietoja:

VTT

Taru Hakanen, Research Team Leader, MURO hankkeen koordinaattori, 
[email protected], puh. 050 5223202

Markku Kivinen, Solution Sales Lead
[email protected], puh. 050 4871621 
 

Share
Taru Hakanen
Taru Hakanen
Principal Scientist
Markku Kivinen
Markku Kivinen
Business Development Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.