SUNSET-6G: kestävää kyberturvallisuutta 6G-ekosysteemiin

Projektiuutiset

Kyberturvallisuus on äärimmäisen tärkeää jokaiselle toimivalle yhteiskunnalle, ja maailman viimeaikaiset tapahtumat ovat vain vahvistaneet sen merkitystä. Mutta kyberturvallisuuden on oltava myös kestävää. VTT:n uusi SUNSET-6G-projekti arvioi turvallisuusteknologian kestävyyttä useista eri näkökulmista.

Kyberturvallisuusteknologiat suojaavat yksilöiden, yhteisöjen ja kansallisen tason digitaalista omaisuutta ja yhteyksiä. Tällä on ratkaiseva merkitys koko yhteiskunnalle, ja on oletettavissa, että näihin teknologioihin kohdistetaan riittävästi resursseja. Kyberturvallisuuden kestävyys on yhtä lailla tärkeää, mutta siitä sen sijaan keskustellaan harvoin.

Kaikkia kyberturvallisuuteen suunnattuja resursseja ei pitäisi esimerkiksi keskittää tiettyihin uhkiin, jolloin toisille ei riitä resursseja. Olisi löydettävä tasapaino, jossa nykyisillä laskenta-, muisti- ja spektriresursseilla voidaan suojautua kaikilta uhilta yhtä aikaa. Turvallisuusratkaisut ovat myös kestävyyden mahdollistaja, sillä ne varmistavat resurssien käytön vain sallittuihin tarkoituksiin. SUNSET-6G-projektissa tutkitaan 6G-ekosysteemin kyberturvallisuusratkaisuja sekä arvioidaan niiden kestävyyttä energian, spektrin, henkilöresurssien, prosessoinnin ja muistin suhteen. 

6G-verkot vaativat hajautettua turvallisuutta

6G-ekosysteemi muodostuu hajautetuista, itseorganisoituneista ja autonomisista verkoista, jotka toimivat yhdessä. Langattomat 6G-järjestelmät pyrkivät vastaamaan uusien palveluiden tarpeisiin huomaamattomalla viiveellä, rajoittamattomalla kaistanleveydellä ja äärimmäisen turvallisesti. Siksi verkkoa ohjataan fyysisesti näiden palvelujen läheisyydessä.

Kun fyysinen, inhimillinen ja digitaalinen todellisuus kietoutuvat toisiinsa, on kiinnitettävä huomiota viiveen, kaistanleveyden ja turvallisuuden rajoituksiin. Kaistanleveyteen ja viiveeseen liittyvät rajoitteet voidaan ratkaista, sillä tutkimuksessa on panostettu valtavasti terahertsiin ja erittäin luotettavaan matalan viiveen viestintään.

Turvallisuus edellyttää sen sijaan nykyistä enemmän panostuksia. Seuraavan sukupolven menetelmät ja lähestymistavat verkon turvallisuuden takaamiseksi on hajautettava nykyisten keskitettyjen ratkaisujen sijaan. SUNSET-6G-verkosto pyrkii saavuttamaan tämän.

Kestävä kyberturvallisuus on valtava haaste

Virtuaalisten verkkotoimintojen hajauttaminen on jo alkanut, ja tiettyjä toimintoja siirretään verkon reunalle. Hajautettu verkon ohjaus tai monikäyttöinen reunalaskenta (MEC) edellyttävät hajautettua turvallisuutta. Vastaavasti uudet 6G-sovellukset ja käyttötapaukset vaativat erittäin nopeita ja spontaaneja päätöksiä turvallisuuskysymyksissä, eikä tätä saavuteta keskitetyllä arkkitehtuurilla. Tekoäly (AI) on noussut keskeiseen asemaan uusien verkko- ja hallintajärjestelmien toiminnalle.

Perinteisen tai keskitetyn tekoälyn käyttöön liittyy monia haasteita, kun taas hajautettu tekoäly – esimerkiksi Federated Learning (FL) – edellyttää myös hajautettua tietoturvaa. Tämä kaikki merkitsee valtavaa haastetta kestävälle kehitykselle ja tietoturvateknologioiden, -järjestelmien ja lähestymistapojen kestävyydelle. Tämä on jäänyt tutkimuksessa ja kehityksessä vaille huomiota. 

Ratkaisukehitystä teollisten kumppaneiden kanssa

SUNSET-6G-projektissa on mukana merkittäviä teollisia kumppaneita: WithSecure, Nokia, Satel ja Eficode. Kumppaniyrityksillä on laaja kokemus kyberturvallisuudesta, mikä tekee SUNSET-6G:stä erittäin arvokkaan projektin.

WithSecure arvioi projektissa ratkaisujensa kestävyyttä ja sitä, kuinka hajautettuja ja päätepisteisiin sijoitettuja turvallisuusratkaisuja voidaan edelleen parantaa. Nokia hyödyntää laajaa tietoliikennealan kokemustaan ja tuo projektiin näkemystä kestävästä 6G-tietoturva-arkkitehtuurista. SUNSET-6G-projekti tuo Nokialle monia hyötyjä 6G:n turvallisuusarkkitehtuurista yhtiön kestävään tarjoomaan. Satelilla on kokemusta kriittisistä teollisuusjärjestelmistä, joissa turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Yhtiö tuo projektiin arvokasta näkemystä laiterajoituksista, jotka liittyvät resursseihin, ja SUNSET-6G auttaa Satelia parantamaan vähän resursseja kuluttavien laitteiden turvallisuutta. Eficodella on laaja kokemus ohjelmistojen elinkaaresta ja digitalisoinnista, ja SUNSET-6G:n tutkimustyön avulla se voi tarjota asiakkailleen parhaita kyberturvallisuusratkaisuja.

Sunset-6G (Sustainable Network Security Technologies for 6G) on kolmivuotinen tutkimusprojekti, jota rahoitetaan Business Finlandin 6G-Bridge-ohjelmasta. Kaikki tutkimus tapahtuu VTT:llä. Projektia johtaa tohtori Ijaz Ahmad.

Share
Ijaz Ahmad
Ijaz Ahmad
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.