Selvitys ydinenergian käytön mahdollisuuksista kaukolämmön tuotannossa

Projektiuutiset

Lappeenrannan kaupunki ja 11 energiayhtiötä tilasivat kesällä 2022 VTT:ltä ja LUT-yliopistolta selvityksen, jossa tarkasteltiin ydinkaukolämmön mahdollisuuksia ja toteuttamisen esteitä. Työssä selvitettiin energiayhtiöiden näkemyksiä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, sekä kartoitettiin ydinkaukolämmön toteuttamisen vaihtoehtoja ja haasteita. Tuloksia esiteltiin Lappeenrannan Future Energy Solutions -konferenssissa 9.11.2022.

Energiayhtiöiden haastatteluissa korostui tarve kykyyn tuottaa kaukolämpöä vähäpäästöisesti ja toimitusvarmasti, myös mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin varautuen. Ydinenergia nähtiin mahdollisuutena täydentää olemassa olevien tuotantoteknologioiden kirjoa. Toistaiseksi Suomessa ydinenergian käyttö on kuitenkin keskittynyt sähköntuotantoon, ja uuden sovelluksen käyttöönoton koettiin vaativan resurssien yhdistämistä ja mahdollisesti yhteiskunnan tukea.

Ydinkaukolämpölaitokselta odotettavat lämmön tuotantomäärät Suomessa vaihtelevat kymmenistä megawateista muutamiin satoihin megawatteihin. Nämä ovat sähköntuotantolaitoksiin verrattuna pieniä, yksi Loviisan reaktoreista tuottaa 1500 MW lämpöä ja Olkiluoto 3 jopa 4600 MW. Tämän vuoksi paikalliseen lämmöntuotantoon tarvitaan siihen soveltuvia pienreaktori-mittaluokan laitoksia. Tällaista kehitetään VTT:llä LDR-50 -projektissa, ja LUT-yliopisto on vastikään allekirjoittanut aiesopimuksen yhdysvaltalaisen Ultra Safe Nuclear Corporationin kanssa pienen kaasujäähdytteisen korkean lämpötilan reaktorin rakentamisen selvittämiseksi.

Ydinkaukolämpöselvitys

Share