Kyberturvallisuus on huomioitava työkoneiden elinkaaren kaikissa vaiheissa

Projektiuutiset

Digitalisaatio ja verkottuminen lisäävät tarvetta kyberturvallisuuden huomioimiseen liikkuvien työkoneiden, kuten kaivos-, satama- ja metsäkoneiden, suunnittelussa ja käytössä. VTT koordinoi kaksivuotista tutkimushanketta, jossa kehitetään uusia palveluja työkoneiden kyberturvallisuuden ympärille. Hankekumppaneina ovat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Sandvik Mining and Construction, Cargotec, Ponsse ja Netox.

Kehitys kohti yhä autonomisempia, verkottuneempia ja sähköistettyjä järjestelmiä muuttaa vauhdilla työkonesektoria. COMMA-tutkimushankkeessa selvitetään, miten koneiden kyberturvallisuudesta voidaan luoda liiketoimintahyötyä työkoneiden elinkaaren eri vaiheissa.

“Konevalmistajia kiinnostaa, miten ne voivat tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia palveluja ja lisäarvoa kyberturvallisuuteen liittyen koneiden koko elinkaaren ajan. VTT kehittää uusia tapoja kone- ja kyberturvallisuusnäkökulmien yhdistämiseen jo suunnittelun varhaisista vaiheista alkaen”, sanoo VTT:n tutkija ja COMMA-hankkeen koordinaattori Eetu Heikkilä.

Hankkeessa liiketoiminnan, teknologian ja ihmistieteiden asiantuntijat kehittävät yhdessä uusia menetelmiä ja kyberturvallisuuteen liittyviä palvelukonsepteja työkonesektorin yritysten käyttöön.  Kyberturvallisuuteen perustuva arvonluonti on keskeinen tutkimusteema.

“Ohjelmistojen jatkuvasti kasvava merkitys, tekoälyteknologioiden yleistyminen ja järjestelmien verkottuneisuus asettavat aivan uudenlaisia vaatimuksia koneiden turvallisuudelle. Nämä vaatimukset tulee täyttää koko elinkaaren aikana ja koko toimitusketju huomioiden”, Eetu Heikkilä toteaa. 

COMMA-hanke on osa Business Finlandin ja partneriyritysten rahoittaman SIX Mobile Machines -klusterin toimintaa.

Share
Johannes Hyrynen
Johannes Hyrynen
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.