DIGILOGIC tukee älykkään logistiikan kehittäjiä tehokkaiden ja kestävien toimitusketjujen toteuttamiseksi Afrikassa

Projektiuutiset

Saharan eteläpuolisen Afrikan talouskasvu lisää kuljetusten ja logistiikan kysyntää, mikä on ratkaisevan tärkeää afrikkalaisten yritysten menestykselle. Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoittaman DIGILOGIC-hankkeen tavoitteena on edistää Afrikan logistiikka-alan digitalisaatiota.

Hyvät logistiikkapalvelut ovat erityisen tärkeitä afrikkalaisille yrittäjille ja innovoijille, jotka tähtäävät tuotteillaan yhä laajemmille markkinoille. Heikkotasoiset logistiikkapalvelut aiheuttavat tässä ongelmia, mutta tarjoavat toisaalta myös logistiikan kehittäjille ja innovaattoreille liiketoimintamahdollisuuksia. Logistiikan innovaatioilla voidaan saavuttaa taloudellista tehokkuutta ja alentaa tuotantokustannuksia, sekä kasvattaa markkinaosuuksia ja luoda jopa kokonaan uusia markkinoita.

Afrikan kasvutoimialat kuten maatalous, teknologia ja vähittäiskauppa tarjoavat yrittäjille suuria mahdollisuuksia. Infrastruktuurin heikkoudet, ilmasto-ongelmat ja yhteiskunnallinen pirstoutuminen ovat kuitenkin Afrikan erityishaasteita. Koska globaaliin logistiikkaankin vaikuttavat usein äärimmäiset sääolosuhteet ja yhteiskunnalliset konfliktit, Afrikan kehittyvien logistiikkaratkaisujen analysointi voisi tarjota arvokasta näkemystä myös eurooppalaisen logistiikan tulevaisuudesta. Lisääntyvät yhteydet ja kehittyvät teknologiat edistävät Afrikan logistiikan digitalisointia kuten Euroopassakin. Lohkoketjuteknologiat, älykkäät kuljetusjärjestelmät ja esineiden Internet (IoT) tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia toimitusketjun optimointiin.

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoittaman DIGILOGIC-hankkeen tavoitteena on edistää Afrikan logistiikka-alan digitalisaatiota. Vuonna 2022 projekti toteutti hankehaun, joka keskittyi digitaaliseen logistiikkaan neljällä osa-alueella: varastointi, kuljetus, myyntipiste ja loppukäyttäjäkokemus. Innovaattoreita, startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä Afrikasta ja Euroopasta osallistui hakuun, jossa lopulta valikoitui 12 hanketta tuettavaksi. Niihin osallistui afrikkalaisia osaajia Sambiasta, Keniasta, Ghanasta ja Nigeriasta. Valitut tiimit kehittivät ratkaisuja erilaisiin digitaalisen logistiikan haasteisiin, esimerkiksi energiatehokkaampien ajoneuvojen paikalliseen tuotantoon, tiedonvälitykseen läpi arvoverkostojen ja energiajärjestelmiin, kattaen sekä kaupunkialueita että syrjäisiä alueita.

DIGILOGIC-projektikumppanit ovat mentoroineet ja tukeneet valittuja innovaatiohankkeita ratkaisujen kehittämisessä ja skaalaamisessa VTT:n suunnitteleman ja johtaman vuoden mittaisen mentorointiohjelman mukaisesti.

”VTT:n mentorointiohjelma perustuu luonnontieteellisen tutkimuksen uusimpiin tuloksiin siitä, kuinka elävät organismit voivat selviytyä ja kasvaa muuttuvissa ympäristöissä”, projektipääliikkö Stephen Fox kertoo.

Osana ohjelmaa hankkeet osallistuivat 3-päiväiseen bootcampiin Helsingissä joulukuussa 2022 (ks. kuva).

Kesäkuussa 2023 hankkeiden edustajat osallistuivat AU-EU Innovation Festival 2023 -tapahtuman yhteydessä järjestettyyn DIGILOGIC Demo Day -tapahtumaan esitellen ratkaisujaan. Heillä oli myös pääsy Digital Innovation Hubin toimitiloihin Afrikassa ja Euroopassa sekä mahdollisuus tavata sijoittajia ja potentiaalisia asiakkaita. DIGILOGICin projektikumppani Apodissi suunnittelee 12.12.2023 järjestettävää verkkotapahtumaa, jossa innovaattorit voivat esitellä ratkaisujaan sijoittajille ja mahdollisille hyödyntäjille.

DIGILOGIC yhteisö

DIGILOGIC yhteisöön voivat liittyä kaikki logistiikasta kiinnostuneet yrittäjät, kehittäjät, start-upit ja teknologiaosaajat. Yhteisöllä on interaktiivinen alusta, joka helpottaa tiedon vaihtoa, yhteisön rakentamista, verkottumista ja yhteistyötä käyttäjiensä välillä. Yhteisö auttaa nostamaan käyttäjiensä osaamistasoa parantamalla heidän yrittäjyystietoja ja -taitoja, sekä digitaalista osaamista liittyen esimerkiksi älykkäiden logistiikkaratkaisujen teknologioihin. Sähköiset oppimisaineistot muodostavat kirjaston, joka on osa alustaa.

DIGILOGIC TREND RADAR

DIGILOGIC-konsortio toteutti ensimmäisen Afrikkaan keskittyneen TREND RADARin. Logistiikka-alan kehitystrendit tunnetaan globaalilla tasolla hyvin, mutta ne eivät sellaisenaan sovellu hyvin Afrikan logistiikkakontekstiin. Saharan eteläpuolisen Afrikan älykkään logistiikan keskeisiä trendejä arvioivan trend radar -julkaisun mukaan digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen ei ole Afrikan logistiikkakehityksessä etusijalla. Vallitseva tapa on yhdistellä uusia ja vanhoja digitaalisia ja fyysisiä teknologioita parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Tämä näkyy myös afrikkalaisten start-up-yritysten hyvänä kykynä selviytyä haasteista, kuten minimaalisesta infrastruktuurista, ilmastohaasteista ja yhteiskunnallisesta pirstoutumisesta. Afrikan logistiikan haastavat erityispiirteet onkin huomioitava sikäläisiä logistiikkapalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Share
Stephen Fox
Stephen Fox
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.