Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkien ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantamiseksi

Kestääkö kaupunkisi muuttuvan ilmaston? Kaupunkien on yhä haastavampaa tarjota kestävää ja joustavaa infrastruktuuria sekä palveluita, kun ilmasto muuttuu ennakoimattomammaksi.

Lyhyesti

Sään ääri-ilmiöiden määrän ja voimakkuuden lisääntyessä vaaditaan maailmanlaajuista panostusta muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseksi.

Luontopohjaiset ratkaisut sekä integroidut sini-viher-harmaat ratkaisut tarttuvat yhteiskunnan haasteisiin ja hyödyntävät luonnon omia ja ekologisia prosesseja.

VTT luo innovatiivisia, räätälöityjä luontopohjaisia ratkaisuja ilmastoon ja veteen liittyviin haasteisiin uudessa urbaanissa ympäristössämme.

Sään ääri-ilmiöiden määrän ja voimakkuuden lisääntyessä vaaditaan maailmanlaajuista panostusta, jotta sopeudumme muuttuvaan ilmastoon. Tulvat ovat erityisen vaikea uhka urbaaneille alueille, sillä vesi ei pääse imeytymään maaperään teiden, pysäköintialueiden, jalkakäytävien ja rakennusten kaltaisten läpäisemättömien materiaalien läpi. Urbaaneiden alueiden maanpinnan tiiviys lisää valuntaa, mikä puolestaan lisää veden saastumista, vähentää pohjavesivarantojen täyttymistä ja rasittaa ikääntyvää infrastruktuuria entistä enemmän.

Innovointia luonnon kanssa

Vihreiden ja sinisten elementtien integrointi perinteiseen harmaaseen infrastruktuuriin tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun, jolla kaupungeista saadaan paremmin niin ilmastonmuutosta kuin vettä kestäviä. Paikalliset ja alueelliset ekosysteemit tarjoavat tärkeää luontaista pääomaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Luontopohjaiset ratkaisut (nature-based solutions, NbS) yhdistävät urbaanit alueet uudelleen biosfääriin ja parantavat niiden ilmastonmuutoksen kestävyyttä tarjoamalla ekosysteemipalveluita lieventämään rasitteiden vaikutuksia.  

Luontopohjaiset ratkaisut parantavat veden ja ilmaston haasteiden sietokykyä yhdistämällä kaupungit uudelleen biosfääriin.

Luontopohjaiset ratkaisut sekä integroidut siniset, vihreät ja harmaat ratkaisut (Stormfilter, CLASS) lähestyvät tulvien, ympäristön saastumisen, biodiversiteetin heikkenemisen sekä ihmisten hyvinvoinnin kaltaisia haasteita luonnollisten ominaisuuksien ja ekosysteemipohjaisten prosessien kautta. Luontopohjaisten ratkaisujen ainutlaatuinen ominaisuus on niiden kyky tarjota useita ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä hyötyjä samalla, kun kestävyys ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan paranee. Yleisimpiä luontopohjaisia ratkaisuja ovat monitoimiset vihertilat, sadepuutarhat ja viherkatot, joilla ohjataan sadevesiä, viilennetään kaupunkiympäristön kuumia kohtia ja kumotaan ilman saastumisen vaikutuksia. 

Tee yhteistyötä kanssamme

VTT:n monialaiset asiantuntijat soveltavat huippuosaamistaan luodessaan innovatiivisia luontopohjaisia ratkaisuja ja ns. sini-viher-harmaita konsepteja, jotka on räätälöity tiettyihin ympäristöihin ja asiakkaiden tarpeisiin. Toimimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tuotamme älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja optimoiden samalla niiden monet mahdolliset samanaikaiset edut. Luontopohjaisiin ratkaisuihin ei ole olemassa mitään yleispätevää mallia. Tarjoamme mielellämme tarvittavan asiantuntemuksen oman luontopohjaisen ratkaisusi suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuusarviointiin.

Jaa
Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Solution Sales Lead