Biomassan prosessointi

Tarjoamme kokonaisvaltaista biomassan prosessoinnin kehitystä, jolla biopohjaiset raaka-aineet voidaan jalostaa arvokkaiksi tuotteiksi. Uusiutuvat raaka-ainevirrat tai jätevirrat voidaan jalostaa teollisuuden raaka-aineiksi uusien kuitutuotteiden, tekstiilien, muovimaisten tuotteiden, biokemikaalien ja muiden ainesosien valmistamista varten.

Lyhyesti

Myös uusiutuvia raaka-aineita on hyödynnettävä tehokkaasti.

Tulevien biojalostamoiden tavoitteena on raaka-aineiden täysimääräinen hyödyntäminen tuotteissa.

Lignoselluloosa soveltuu moniin uusiin käyttötarkoituksiin, jotka nykyään perustuvat fossiilisiin luonnonvaroihin.

Siirtyminen fossiilisista luonnonvaroista uusiutuviin vaihtoehtoihin kiihtyy. Väestönkasvun myötä raaka-aineiden tarve lisääntyy, mutta ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen vaatii ympäristöystävällisempiä tuotantoratkaisuja. Useiden alojen jätevirroista muodostuukin arvokkaita hyödykkeitä. Biomassan tai jätevirran prosessointi on ensimmäinen vaihe täysin uusien tuotteiden luomisessa. Siinä nykyaikaisilla biojalostamoilla on tärkeä tehtävä.

Fossiilipohjaisten tuotteiden korvaaminen biosovelluksilla vaatii tehokkaita biojalostamoita.  

VTT:llä on ainutlaatuista osaamista ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri innovaatioiden kehittämiseen biopohjaisten raaka-aineiden, kuten puun, kaarnan tai oljen, prosessointiin ja muokkaamiseen uusia biotekniikka- ja materiaalisovelluksia varten. Kutsumme yritykset mukaan kehittämään ja pilotoimaan uusia tuotteita, joita voidaan käyttää esimerkiksi tekstiilien ja biomuovien tuotannossa, sekä erityisesti niihin liittyviä biomassan prosessointikonsepteja omaksi hyödykseen. 

Biomassan esikäsittely biopohjaisiksi kemikaaleiksi

Biopohjaisten platform-kemikaalien kysyntä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Biomassa on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla, jotta tällaisten kemikaalien tehokas biotekninen tuotanto on mahdollinen. Biomassan esikäsittelyiden päätarkoitus on parantaa entsyymien pääsyä biomassaan ja lisäksi mahdollistaa tuotteiden suuri saanto ja puhtaus jatkojalostuksen aikana. VTT voi esikäsitellä biomassan muotoon, jota voidaan käyttää platform-kemikaalien perustana. 

Biomassan fraktiointi selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinipohjaisia tuotteita varten

Tulevaisuuden biojalostamot mahdollistavat uusiutuvien raaka-aineiden täydellisen fraktioinnin pääkomponentteihin. Raaka-aineiden niukkuus ja tarve välttää hiilidioksidipäästöjä ovat kehityksen tärkeimmät ohjaajat. Yksi lupaavimmista biojalostamokonsepteista pohjautuu VTT:n kehittämään alkalihapetusmenetelmään. Menetelmä sopii useimmille uusiutuville sekä joillekin talteen otetuille biopohjaisille raaka-aineille, ja siinä muodostuu erikseen selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniinijakeet jatkohyödyntämistä varten. 

Biomassajakeiden muokkaus lisäarvoa tuottaviin sovelluksiin

Tekstiilejä valmistetaan käyttämällä polyesteriä sekä luonnon- ja muuntokuituja. Uudet kestävät selluloosan regenerointimenetelmät edellyttävät selluloosalta korkeaa reaktiivisuutta ja puhtautta. VTT kehittää selluloosan muokkaus-, liuotus- ja regenerointitekniikoita.

Selluloosan nanofibrillit (CNF) ovat pitkälle jalostettua selluloosaa. VTT:llä on kokemusta satojen selluloosalähteiden kestävästä konversiosta CNF:ksi. CNF:n käyttökohteita ovat mm. pakkausten vahvikkeet, 3D-tulostettujen materiaalien rakenneosat, kosmetiikkatuotteiden reologian muokkaus, pakkausten suojakalvot ja apuaineet lääketieteellisiin sovelluksiin.  

VTT on myös kehittänyt menetelmiä, joilla valmistellaan selluloosasta ja hemiselluloosasta tehtyjä muovimaisia materiaaleja ja kalvoja korvaamaan fossiilipohjaisia muoveja. VTT ylösskaalaa ligniinin muokkausprosessia biopohjaisen vaihtoehdon kehittämiseksi rakennusalalla käytettäville öljyperäisille synteettisille betonin notkistimille.

VTT voi auttaa yritystäsi hyödyntämään biopohjaiset raaka-aineet parhaalla mahdollisella tavalla ja jatkamaan matkaa kohti jätteetöntä ja fossiilivapaata tulevaisuutta.  

Jaa
Erkki Hellen

Erkki Hellen

Solution Sales Lead
Jari Sirviö

Jari Sirviö

Research Team Leader