Eksponentiaalisen kasvun löytäminen suomalaisesta syväteknologian startup-osaamisesta

Yrityksillä ja yhteiskunnalla on edessään uusi teknologinen murros, ja tällä kertaa se tulee muuttamaan taloutemme ja elämämme vielä perusteellisemmin kuin viime vuosikymmenten digitalisaatio.

VTT's CEO & president Antti Vasara

Kutsun tätä seuraavaa muutoksen aaltoa syväteknologiseksi murrokseksi.

Antti Vasara
toimitusjohtaja, VTT

Tämä murros perustuu tieteen läpimurtoihin, ja se etenee niitä hyödyntävien yritysten kautta.

Murrosta vauhdittavat kiihtyvät globaalit haasteet:

lmastonmuutoksen torjuminen ja resurssien riittävyyden ja terveyden turvaaminen luovat valtavan kysynnän uusille, maailmaa muuttaville ratkaisuille.

Syväteknologian kasvuyritykset eivät siis tuota vain bittejä vaan sekä bittejä että atomeita. Syväteknologian ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi aivan uudenlaisten materiaalien luominen atomeista alkaen tai terveyden ohjaaminen geeniteknologian ja datan avulla.

Tällaisten innovaatioiden kaupallistaminen tulee nostamaan talouden huipulle aivan uudet toimijat, jopa luomaan maailmaan uusia teollisuuden aloja. Osa uusista johtajista on innovaatioiden kehittäjiä, osa taas niiden hyödyntäjiä. Murros tarjoaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia lähes jokaisella toimialalla ruoantuotannosta rakennusteollisuuteen ja terveydenhuollosta prosessiteollisuuteen.

Opas suomalaiseen syväteknologian startup-osaamiseen

Lataa Antti Vasaran Syväteknologian taskukirja niin tiedät mitkä ovat Suomen kolme syvän teknologian erityisaluetta ja niiden mahdollistamat kestävät murrokset!

Tässä julkaisussa jatkan eksponentiaalisen toivon polun kartoittamista. Nyt keskityn kuitenkin siihen nopeasti nousevaan liiketoiminnan muotoon, jonka uskon olevan yrityksiltä nyt vaadittavan radikaalin innovaatiokyvyn ja uudistumisen  timessä: deep techiin eli syväteknologian startupeihin.

Termi deep tech eli syväteknologia määritellään kansainvälisessä keskustelussa ajoittain eri tavoin. Tässä tekstissä deep tech -start-upeilla tarkoitetaan kasvuyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu tieteen ja teknologian tuoreiden läpimurtojen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen ja jotka tarjoavat ainutlaatuisia ja mullistavia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Ne eivät vain kehitä olemassa olevaa ratkaisua paremmaksi vaan luovat täysin uuden, usein koko toimialan mullistavan ratkaisun. Yleensä syväteknologiaan liittyy myös konkreettisesti rakennettavaa fyysistä teknologiaa tai tuotteita – kuten proteiinien tuotantolaitoksia tai kvanttitietokoneita – toisin kuin digitaalisiin startupeihin.

Viestini yrityksille on: Tartu syväteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin – nyt. Uuden teknologian ja innovaatioiden hyödyntäjä tulee voittamaan kilpailun ja voi löytää tien nopeaan, kestävään kasvuun. Syväteknologia tulee nimittäin mahdollistamaan nykyisten tuotteiden tai prosessien tekemisen eksponentiaalisesti nopeammin ja fiksummin – ja ennen kaikkea kestävästi.

Paneelikeskustelu: Syväteknologiasta menestysteollisuutta Suomeen

Keskustelutilaisuus järjestetään 17.2.2022 klo 9-10

Eksponentiaalisen toivon lista

Kesällä 2020 julkaistussa Eksponentiaalisen toivon lista -visiopaperissa esitin, että Suomen tulee sijoittaa uusiin, mullistaviin teknologia-aloihin, jotka voivat ratkoa globaaleja haasteita ja luoda radikaaleja tuottavuus- ja kestävyysloikkia.