Arvonluonti ja -jakaminen kiertotaloudessa

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?

Teknologiaa ja tutkimusta tarvitaan, jotta taataan tuleville sukupolville kestävä elämä ja
luodaan nykypäivän yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.
Tarja Laitinen

Jokaista tuotteen elinkaaren vaihetta raaka-aineesta lopputuotteen kierrätykseen tulee ymmärtää mahdollisimman hyvin. Siten säästetään tärkeitä luonnonvaroja, vähennetään päästöjä ja luodaan uusia markkinoita.

Vuonna 2030 uusien raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden suunnittelu on kestävää tekoälyn avulla. Teollisuuden prosesseista, markkinoilta ja tuotteiden loppukäyttäjiltä kerättävällä datalla paljastetaan materiaalien uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Koneoppimista hyödyntävän data-analytiikan avulla tehostetaan kiertotaloutta tukevia liiketoimintamalleja sekä toimitusketjuja.

Lähestymistapamme

Autamme yhteistyökumppaneitamme suunnittelemaan suorituskykyisiä, kiertotaloutta tukevia tuotemateriaaleja ja komponentteja sekä virtaviivaistamaan niiden suunnittelumenetelmiä. Autamme samalla brändien omistajia luomaan uutta, kestävän kehityksen mukaista tarjontaa.

Lähestymistapamme kulmakivet:

  • Kehitämme teknologioita, jotka parantavat kierrätysmateriaalien laatua ja lisäävät niistä valmistettujen tuotteiden arvoa.

  • Autamme ennustamaan datan ja digitaalisten suunnittelumenetelmien avulla materiaalien ikääntymistä ja pidentämään niiden käyttöikää, kierrätystä ja arvoketjua.

  • Kartoitamme uusia kiertotalouteen pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuemme yhteistyökumppaneitamme niihin liittyvässä päätöksenteossa.

  • Suuntaamme tekoälyteknologiat teollisuuden tarpeisiin kehittämällä tekoälyavusteisia suunnittelumenetelmiä ja -työkaluja. Tarjoamme keinot tuotteiden suorituskyvyn, kestävyyden ja kustannustehokkuuden optimointiin.

  • Tarjoamme työkalut ja alustat suunnitteluprosessien automatisoinnille ja työkalujen kognitiiviselle suunnittelulle, jotta monimutkaisetkin ratkaisut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.